Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

  • Thor, Evelyn Irene. (2013) Marginale blomster : blomsterillustrasjoner i middelaldermanuskript. Spor. vol. 28 (1).
  • Thor, Evelyn Irene; Johansen, Stein Olle; Nilsen, Liv Sigrid. (2005) The collection of botanical letters to Mikael H. Foslie in the Gunnerus Library: a catalogue. Gunneria. vol. 78.
  • Blom, Hans H.; Thor, Evelyn Irene; Sivertsen, Sigmund. (1997) 22. juni: Rekognoseringsekskursjon til Stodvolldallen i Hølonda ved grensa til Midtre Gauldal. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.
  • Prestø, Tommy; Thor, Evelyn Irene; Sivertsen, Sigmund. (1997) 2. juni: vårekskursjon til et relativt nyopprettet reservat på grensa Frostad/Levanger. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.

Others

  • Thor, Evelyn Irene. (2013) Heltedåd ved Florø. digitaltfortalt.no [Internett]. 2013-11-09.
  • Thor, Evelyn Irene. (2013) Marit Olsdatter 19 år dømt til døden. digitaltfortalt.no [Internett]. 2013-11-09.
  • Thor, Evelyn Irene. (2012) Dorabiblioteket.
  • Arnesen, Trond; Øien, Dag-Inge; Thor, Evelyn Irene. (1995) Slåttemarkenes økologi og flora. Botanisk vandring og foredrag på Sølendet Naturreservat. Vandrende foredrag for studenter og forskere fra Uppsala Universitet. . NTNU/Universitetet i Uppsala.; Sølendet, Røros. 1995-07-25.