Background and activities

I'm responsible for communications in general, the website and social media for Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare – Central Norway.

Check out my personal webpage.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Others

  • Drugli, May Britt; Jørum, Frode. (2018) Informasjonsfilm om barnehagestart til barnehageansatte.
  • Jørum, Frode. (2016) Alltid oppe til vurdering. Dagen [Internett]. 2016-01-25.
  • Jørum, Frode. (2016) Sjenanse eller sosial angst?. Kveldsåpent NRK P1 [Radio]. 2016-03-14.
  • Jørum, Frode. (2016) Sosial angst: - Jeg var det sjenerte barnet. Norsk Helseinformatikk [Internett]. 2016-02-23.
  • Jørum, Frode. (2015) Sosial angst - vanligere enn du tror (Blogg).
  • Ranøyen, Ingunn; Jørum, Frode. (2015) En av fire har symptomer på sosial angst. NRK Trøndelag Radio [Radio]. 2015-10-01.
  • Ranøyen, Ingunn; Jørum, Frode. (2015) Flest jenter sliter med sosial angst. www.nrk.no/trondelag [Internett]. 2015-10-01.