Geir Hyrve

Associate Professor Department of Social Work
+47 73558916 +47 97094141
Tungasletta 2, A549

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

 • Hyrve, Geir. (2006) Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 8215008712.
 • Sataøen, Svein Ole; Sataøen, Svein Ole; Hyrve, Geir; Hyrve, Geir. (2006) Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 8215008712.
 • Sataøen, Svein Ole; Foss, Else; Klages, Wiebke; Hyrve, Geir. (1999) Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen. Universitetsforlaget. 1999. ISBN 82-00-12955-1.
 • Hyrve, Geir; Foss, Else; Klages, Wiebke; Sataøen, Svein Ole. (1998) Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 8200029867.
 • Hyrve, Geir; Sataøen, Svein Ole. (1997) Samfunnsfag i førskolelærerutdanninga. 1997. ISBN 8251836107.
 • Hippe, Kristin; Hyrve, Geir. (1995) Der skoen trykker : Lederutvikling for barneverns- og sosialledere. Kommuneforlaget. 1995. ISBN 8244601884.
 • Hyrve, Geir; Sataøen, Svein Ole. (1994) Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen - en innføring. 1994. ISBN 8251832233.

Part of book/report

 • Hyrve, Geir; Collin-Hansen, Ragnhild. (2016) How to include marginalized youth in local community development? - Evaluation of a leisure time project in Trondheim. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie; Marthinsen, Edgar; Horverak, Sveinung; Hyrve, Geir. (2005) Mot et nytt barnevern. Nye metoder i et moderne barnevern.
 • Hyrve, Geir. (2000) Virksomhetsplanlegging. Styring og samarbeid i barnehagesektoren.
 • Nordstrand, Mari; Hyrve, Geir. (1995) Oppgaveorientert tilnærming (OOT) - mer enn en arbeidsmetode i sosialt arbeid?. Der skoen trykker : Lederutvikling for barneverns- og sosialledere.

Report/dissertation

 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2010) "Endelig et sted hvor jeg passer inn" : evaluering av fritidstilbudet Lade Motor "Finally a place where i fit in" : evaluation of Lade Motor's leisure time project. 2010.
 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2010) Evaluering av Buestiftelsen. 2010.
 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2008) Evaluering av Bruker-Spør-Bruker i Oslo: "om å være fotball i systemet": sluttrapport. 2008.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2008) Evaluering av Bruker-Spør-Bruker i Oslo : "Om å være fotball i systemet". 2008.
 • Bjørgen, Dagfinn; Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2007) Evaluering av sammenheng og samhandling i psykiatritjenestene på Fosen. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2007) Evaluering av pilotprosjektet Fosen DMS. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2007) Evaluering av rehabiliteringstilbudet ved KIM-senteret. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir; Lindegren, Anna. (2007) Integrering av mennesker med psykiske problemer : forprosjekt til EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013. 2007.
 • Hyrve, Geir; Hyrve, Geir; Lillemyr, Ole Fredrik; Lillemyr, Ole Fredrik. (1987) Barns selvoppfatning i lys av sosialisering og kulturformidling. 1987.