Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Hanssen, Grete; Haugan, Gørill; Utvær, Britt Karin Støen. (2022) Opplevelse av sammenheng hos elever i skoledelen av yrkesopplæringen. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.

Report/dissertation

  • Hanssen, Grete. (2016) Lærekandidaters opplæring og framtidsutsikter: en Q-metodologisk studie om hva veiledere vektlegger i opplæringen av lærekandidater slik at de skal oppleve mestring og bli en ressurs i arbeidsmarkedet. 2016.