Background and activities

Ongoing Research Projects

 • Starting Age and Extramural English: Learning English in and outside of
  school in Norway and Flanders (the "STAGE project"), 2022–2026, Head of Work Package 
 • Development of New Language Arts Exam, 2020–2023, Project Manager
 • Functional Writing in Primary School (“the FUS-project”), 2018–2023, Principal Investigator

Degrees

 • 2013: Ph.D., Stockholm University, Sweden
 • 2008: M.Ed., Uppsala University, Sweden
 • 2006: M.A., Uppsala University, Sweden

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

 • Björnsson, Julius Kristjan; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2021) Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring. 2021.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2021) School Writing in Norway: Fifteen Years With Writing as Key Competence. International Perspectives on Writing Curricula and Development. A Cross-Case Comparison.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2015) Ble elevene bedre skrivere? Intervensjonseffekter på elevers skriveferdigheter og skriveutvikling. 2015. ISBN 978-82-7877-247-8.
 • Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2015) Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen [(åk 4–6)]. 2015.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2015) Att kvalitetssäkra bedömning. Bedömning i svenskämnet.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2015) Uppgifter. Bedömning i svenskämnet.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars. (2015) Skrivrespons och bedömning av texter [(åk 4–6)]. 2015.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Evensen, Lars Sigfred; Iversen, Jon Marius Vaag. (2015) Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport. 2015.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag. (2015) Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport avseende pilotuppgifter HT 2014. 2015.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael. (2015) Bedömning i svenskämnet. 2015. ISBN 978-91-27-13844-5.

2014

 • Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2014) Skrivbedömning i klassrummet: Modell för validering. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael. (2014) Vilken forskning bedrivs egentligen inom forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning?. Mångfaldens möjligheter: litteratur- och språkdidaktik i Norden.

2013

 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars. (2013) Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet. 2013.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael. (2013) Läsning!. 2013. ISBN 978-91-27-43552-0.

2012

 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael. (2012) Svenskämnet i går, i dag, i morgon. 2012. ISBN 978-91-27-42965-9.

2011

 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael. (2011) Svenskämnet i förändring. 2011. ISBN 978-91-27-42705-1.