Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Helgesen, Hanne Charlotte. (2008) Eksperter i team - en arena for samskaping. Læring ved universitetet. vol. 3 (1).

Part of book/report

 • Helgesen, Hanne Charlotte; Sortland, Bjørn; Slåtten, Marianne; Vikjord, Kristin Skotnes. (2008) Fasilitering som pedagogisk praksis i eksperter i team. Eksperter i team.

Report/dissertation

 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1996) The scene of qualitative interviews - does the context matter for the data I get?. 1996.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1995) Alternative boformer - Muligheter for en ny hverdag? En analyse av alternative boformer sett i lys av diskusjoner omkring hjem, husholdsarbeid og kvinners frigjøring. 1995.

Others

 • Helgesen, Hanne; Hestflått, Kristin. (2000) "Jeg og de andre." Flerkulturelle ungdommers forhandling av identitet i møte med IKT. ITU-konferansen 2000. So What? . [Mangler data]; 2. og 3. november 2000 i Oslo.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1998) Maskulinitetsforskning. Fra psykoanalyse til samfunnsvitenskap. Internt fagseminar . [Mangler data]; Trondheim våren-98.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1997) Jeg skriver, altså er jeg. Skrivingens Rom . [Mangler data]; Trondheim våren -97.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1997) When young boys meet. Sosiale og kulturelle aspekter av by- og regionalutviklingen . [Mangler data]; Roskilde, høsten 1997.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1996) Brev til Pierre Bordieu. Internt faseminar . [Mangler data]; Trondheim, høsten -96.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1996) Lokalsamfunn sett med geografens øyne. [Mangler data] . [Mangler data]; Trondheim 09.01.96.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1996) Metodiske utfordringer i eget prosjekt. Vitenskaps og metodeoppfattelser i by- og regional forskning . [Mangler data]; 19.- 28. april 1996 Oslo.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1996) Steders betydning - refleksjoner under forvask av empirien. Fagseminar ved Geografisk institutt, NTNU . [Mangler data]; Trondheim 12.11.96.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1996) Ungdom i lokalmiljø. [Mangler data] . [Mangler data]; Trondheim 25. november 1996.
 • Helgesen, Hanne Charlotte. (1994) Med kart og kompass i cyberspace - en reise i det virtuelle rommet. Seminarinnlegg ved Geografisk institutt, NTNU . [Mangler data]; Trondheim 28. april 1994.