Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Artistic productions

 • Åse, Tone; Abrahamsen, Natalie; Eskild havenstrøm, Kari; Kaasbøll, Anita; Lode, Ingrid; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Gjære, Siri. (2019) Folklore. Folklore
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn. (2019) A World of Daughters. A World of Daugthers
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Karstad, Asle. (2019) Rooms&Rituals. Rooms &Rituals
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi. (2019) Rooms &Rituals + collaborative projects. Rooms&Rituals & collaborative projects at Moers Festival
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Karstad, Asle; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita. (2019) Rooms&Rituals Festivamusicalvisual. Rooms &Rituals
 • Åse, Tone; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Lode, Ingrid; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi; Eskild Havenstrøm, Kari; Abrahamsen, Natalie; Sævik, Torunn. (2019) Folklore. Folklore
 • Åse, Tone; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi. (2019) Rooms &Rituals. Rooms &Rituals
 • Brandtsegg, Øyvind; Lode, Ingrid; Skjerve, Heidi. (2018) Unwitting Accomplice. null
 • Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Pettersen, Sissel Vera; Abrahamsen Garner, Natali; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Lode, Ingrid; Eskild Havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Sten, Helge; Storløkken, Ståle. (2018) Konsert med Trondheim Voices på Molde Jazzfestival: Folklore. Folklore
 • Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera; Sævik, Torunn; Karstad, Asle. (2018) Konsert med Trondheim Voices & Asle Karstad på Jazzkaar Festival, Tallinn: Rooms & Rituals. Rooms & Rituals
 • Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Karstad, Asle. (2018) Konsert med Trondheim Voices & Asle Karstad på Jazzkaar Festival, Pärnu: Rooms & Rituals. Rooms & Rituals
 • Karstad, Asle; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita. (2018) Konsert med Trondheim Voices & Asle Karstad på Festival Veus i Olot, Spania: "Rooms & Rituals". Rooms & Rituals
 • Sten, Helge; Storløkken, Ståle; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Lode, Ingrid; Eskild Havenstrøm, Kari; Abrahamsen Garner, Natali; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Kaasbøll, Anita. (2018) Konsert med Trondheim Voices på Skopje Jazz Festival: Folklore. Folklore
 • Storløkken, Ståle; Sten, Helge; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera; Abrahamsen Garner, Natali; Eskild Havenstrøm, Kari; Lode, Ingrid; Sævik, Torunn; Kaasbøll, Anita. (2018) Konsert med Trondheim Voices på Dokkhuset: Folklore. Folklore
 • Torstrup, Thomas Eide; Skjerve, Heidi. (2018) Konsert: Plateslipp av albumet "Still" . Heidi Skjerve - vokal Thomas Torstrup - orgel/piano. null
 • Åse, Tone; Kaasbøll, Anita; Gjære, Siri; Lode, Ingrid; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi; Karstad, Asle; Eskild Havenstrøm, Kari; Sævik, Torunn; Berg, Mia Marlen. (2018) Konsert med Trondheim Voices på Illiosfestivalen: Ekkokammer 2.0. Ekkokammer 2.0
 • Åse, Tone; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn. (2018) Trondheim Voices i Vitensenterets 360 kino. Trondheim Voices i Vitensenterets 360 kino
 • Skjerve, Heidi; Torstrup, Thomas Eide. (2017) Konsert i Oppdal kirke 17. november 2017. null
 • Skjerve, Heidi; Torstrup, Thomas Eide. (2017) Konsert i Rennebu Kirke 19. november 2017. null
 • Skjerve, Heidi; Torstrup, Thomas Eide. (2017) Konsert i orgelsalen, NTNU, Olavskvartalet. 18. november 2017. null