Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Otnes, Hildegunn; Iversen, Harald M.. (2016) Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215021867.
 • Otnes, Hildegunn. (2015) Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1813-4.
 • Otnes, Hildegunn; Guldal, Tale M. (2011) Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928212. Idéhefter for lærere (Språkfag 4).
 • Otnes, Hildegunn; Solem, Marit Gausdal Skarbø; Iversen, Harald M.. (2011) Grammatikken i bruk. Cappelen Damm Akademisk. 2011. ISBN 9788202328696.
 • Haugaløkken, Ove Kr.; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Otnes, Hildegunn. (2009) Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01419-7.
 • Otnes, Hildegunn. (2009) Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01405-0.
 • Hestnes, Dagmar Hæge; Otnes, Hildegunn; Østern, Anna-Lena. (2008) Estetisk tilnærming til tekstarbeid i språkfagene, Språkfag 2, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2379-8. Idéhefter for lærere (Språkfag 2).
 • Otnes, Hildegunn. (2006) tekst.no. Strukturer og sjangrer i digitale medier. Cappelen Damm Akademisk. 2006.
 • Askeland, Norunn; Otnes, Hildegunn; Skjelbred, Dagrun; Aamotsbakken, Bente. (2003) Tekst i tale og skrift : innføring i tekstarbeid. Universitetsforlaget. 2003. ISBN 8215004849.
 • Otnes, Hildegunn. (2003) Tekst i tale og skrift. Innføring i tekstarbeid. (2.utg.) Universitetsforlaget. Medforfattere: Norunn Askeland, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. 2003.
 • Otnes, Hildegunn; Aamotsbakken, Bente. (2000) Tekst i tid og rom : norsk språkhistorie. Det Norske Samlaget. 2000. ISBN 8252156231.

Part of book/report

 • Otnes, Hildegunn. (2016) Lyttehandlinger og lytteformål – perspektiver på lyttedimensjonen i ulike fagplaner og kontekster. 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.
 • Otnes, Hildegunn. (2015) Skriveoppgaver under lupen. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Otnes, Hildegunn. (2015) Tildelte skriveroller og posisjoner i skriveoppgaver på mellomtrinnet. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Otnes, Hildegunn. (2014) Å designe skriveoppgaver. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Iversen, Harald M.; Otnes, Hildegunn. (2013) Kohesjon og forfelt - to aspekt i skriftlige elevtekster. Literacy i læringskontekster.
 • Otnes, Hildegunn. (2013) Fiktive skriveroller og ukjente mottakere. Kontekstualisering i skriveoppgaver. Læreboka : studier av ulike læreboktekster.
 • Grüters, Ruth Anna; Otnes, Hildegunn. (2012) "Det digitale" i lærebøker for norskfaget - faglig integrert eller utenpåklistret alibi?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Iversen, Harald M.; Otnes, Hildegunn. (2012) Sjangrer og skrivehandlinger i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Otnes, Hildegunn. (2012) Å sette sammen digitale tekster – multimodalitet, montering og miksing i skolen. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.
 • Iversen, Harald M.; Otnes, Hildegunn. (2011) Tekstkohesjon i lærerutdanning og skole - en begrepsdiskusjon. Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn.
 • Otnes, Hildegunn. (2011) På oppdagelsesferd i forfeltet i norske setninger. Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
 • Otnes, Hildegunn; Guldal, Tale M. (2011) Om grammatikkundervisning.Innledningskapittel. Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
 • Otnes, Hildegunn; Iversen, Harald M.. (2010) Multimodale lyrikkmontasjer – teknologibruk og tolkendetekstskaping. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Iversen, Harald Morten; Otnes, Hildegunn. (2009) Å være digital i norsk. Å være digital i alle fag.
 • Otnes, Hildegunn. (2009) Digital tekstskaping - hva er målet?. Tekstvurdering som didaktisk utfordring.
 • Otnes, Hildegunn; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard. (2006) Nettsamtaler i lærerutdanning : Utvikling av digital kommunikativ skrivekompetanse. Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag.
 • Otnes, Hildegunn. (2004) Prosesstekster : dokumentasjon av arbeids- og læringsprosesser i digitale mapper. IKT og nye læreprosesser : en artikkelsamling basert på erfaringer fra et prosjekt ved avdeling for lærerutdanning.
 • Otnes, Hildegunn. (2004) Åpne, digitale mapper som forskningsmateriale. Noen etiske overveielser. Hermundur Sigmundsson og Finn Bostad (red.): Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.
 • Otnes, Hildegunn. (2003) Arkivskuff eller læringsarena? Lærings- og dokumentasjonssjangrer i digitale mapper. I Dysthe, Olga & Knut Steinar Engelsen (red.): Mapper som vurderings- og læringsform. Perspektiver og erfaringer. Abstrakt forlag.
 • Otnes, Hildegunn. (2002) Skjermbaserte fellestekster. Digitale mapper og hypertekstskriving. Hoel, Torlaug Løkensgard og Sten Ludvigsen (red.): Et utdanningssystem i endring. Gyldendal 2002.
 • Otnes, Hildegunn; Engan, Bengt. (2002) Seksåringer, skjermtekster og problemløsning. Et utdanningssystem i endring. IKT og læring.
 • Otnes, Hildegunn. (1999) Lytting - en av de "fire store" i norskfaget. Muntlig norsk.

Report/dissertation