Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Maliks, Jakob Mattias; Skjæveland, Yngve; Lie, Tove Grete. (2021) Refleks 5 Samfunnsfag Elevbok. Gyldendal Undervisning. 2021. ISBN 978-82-05-52137-7.
 • Maliks, Jakob Mattias; Skjæveland, Yngve; Lie, Tove Grete. (2021) Refleks 5 Samfunnsfag. Lærerens bok. Gyldendal Undervisning. 2021. ISBN 978-82-05-52741-6.
 • Maliks, Jakob Mattias; Skjæveland, Yngve; Lie, Tove Grete. (2021) Refleks 6 Samfunnsfag Elevbok. Gyldendal Undervisning. 2021. ISBN 978-82-05-53749-1.
 • Maliks, Jakob Mattias; Bull, Ida. (2014) Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser. Akademika forlag. 2014. ISBN 978-82-321-0374-4.

Part of book/report

 • Maliks, Jakob Mattias. (2021) Trondheimshistorie i trondhdheimsskolen - nye muligheter med nye læreplaner?. Midtnorske Historier.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2019) Regjeringen og offentligheten. Fra Collegial-Tidende til Rigstidende 1798-1821. Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2017) Tankens autonomi. Om den politiske transformasjonen fra en representativ til en borgerlig offentlighetsform i Danmark-Norge 1755-1764. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2015) Mellom det gamle velde og den nye konstitusjonelle staten - representasjon, strid og intriger på Riksforsamlingen. Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2015) To Rule is to Communicate: The Absolutist System of Political Communication in Denmark-Norway 1660-1750. Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Flaggsaken 1814-1821 og Nord-Norge. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Imprimatur i provinsen : sensuren av det trykte ord utenfor København 1737-1770. Kritikk før 1814.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Riksforsamlingen og enhetsstaten. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Trondheim stift - en brikke i stormaktenes spill. Trondheim, 1814.
 • Maliks, Jakob Mattias; Bull, Ida. (2014) Med regionen som utsiktspunkt. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser.

Report/dissertation

 • Maliks, Jakob Mattias; Supphellen, Steinar. (2011) Vilkår for offentlighet: Sensur, økonomi og transformasjon av det offentlige rom i Danmark-Norge 1730-1770. 2011. ISBN 978-82-471-3062-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (250).
 • Maliks, Jakob Mattias E.. (2002) Folkets mængde er rigets lyksalighed. Befolkning som tema i dansk-norsk økonomisk debatt 1755 - 1765. 2002.