Background and activities

I am administrative leader for Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR).

I am responsible for operations at CEMIR by planning, organizing, and implementing administrative systems. She organizes and manages the overall daily office operations, and is in charge of recruitment processes and maintenance of personnel records.

Work experience

2017 august - d.d: Administrative leader, Center of Molecular Research (CEMIR), NTNU
2015- d.d. Permisjon:Senior adviser (Grants office, core facilities, leader support, Faculty of medicine and health sciences (MH), NTNU
2013-2015: Senior adviser/coordinator core facilities, MH/NTNU.
2012-2013: Adviser/coordinator core facilities, MH/NTNU.
2007-2012: Adviser/Coordinator FUGE Mid-Norway, EU adviser, Faculty of natural sciences, NTNU.
2002-2007: Post doc., Department of Biology/NTNU.
2005: Post doc., Massachussetts Institute of Technology (MIT), USA.

Education:

1998: Cand. Scient Biotechnology, NTNU.
2002: Ph.d. Biotechnology, NTNU

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2017

 • Oestvang, Janne. (2017) TDI og samarbeid mellom institusjoner om forskningsinfrastruktur - et eksempel på samarbeid mellom sykehus og universitet. NARMA vårkonferanse 2017 . NARMA; Lillestrøm. 2017-03-28 - 2017-06-29.

2014

 • Oestvang, Janne. (2014) NeXt Move: i går åpnet vi vår syvende kjernefasilitet.

2013

 • Oestvang, Janne. (2013) Et mikroskopisk innblikk i en kjernefasilitet.
 • Oestvang, Janne. (2013) "-OMICS" - en ny karrierevei for bioingeniører?. Bioingeniøren.
 • Oestvang, Janne. (2013) Vind i seilene for kjernefasiliteter.

2012

 • Klein, Dionne; Oestvang, Janne; Espevik, Terje. (2012) Cellular and Molecular Imaging Core Facility (CMIC). Regional forskningskonferanse 2012 i Helse Midt-Norge . St. Olavs Hospital; Trondheim. 2012-06-05 - 2012-06-06.
 • Oestvang, Janne. (2012) Her finnes tilgjengelig utstyr- Bruk det!. Regional forskningskonferanse 2012 i Helse Midt-Norge ; 2012-06-05 - 2012-06-05.
 • Skjåk-Bræk, Gudmund; Oestvang, Janne. (2012) Biopolymerkjemi. Campusbesøk . Bioteknologi; NTNU, Trondheim. 2012-02-15 - 2012-02-15.
 • Widerøe, Marius; Oestvang, Janne. (2012) MR Core Facility. Regional forskningskonferanse 2012 i Helse Midt-Norge ; 2012-06-05 - 2012-06-05.

2011

2010

 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Skotland, Christer Heen; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen Forskning og framtid. 2010.
 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne; Skotland, Christer Heen; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Ødegården, Mona; Sandbakk, Elin; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie. (2010) Forskning og framtid. Forskning og framtid [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2011-11-15.

2008

 • Justsen, Solveig Therese Selen; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Oestvang, Janne. (2008) Migrasjon og cytokinsekresjon i THP-1 celler stimulert med lysofosfatidylcholin. 2008.
 • Lundberg, Tormod; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Oestvang, Janne. (2008) Verification of lysophosphatidylcholine regulated genes in differntiated THP-1 cells by the use of QPCR. 2008.
 • Schubert, Shai; Benarroch, Alex; Edelman, Elazer; Oestvang, Janne. (2008) Regulation of Endothelial Cell Proliferation by Primary Monocytes. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. vol. 28 (1).

2006

2004

 • Johansen, Berit; Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye. (2004) The role of lysoPC in monocyte proinflammatory activation. The FASEB Journal. vol. 18.
 • Østvang, Janne; Bonnefont-Rousselot, D; Ninio, E; Hakala, JK; Johansen, Berit; Anthonsen, Marit Walbye. (2004) Modification of LDL with human secretory phospholipase A(2) or sphingomyelinase promotes its arachidonic acid-releasing propensity. Journal of Lipid Research. vol. 45.

2003

 • Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye; Johansen, Berit. (2003) Lysophosphatidylcholine induces arachidonic acid release by a G-protein coupled receptor in THP-1 cells. FASEB Summer Research Conferences. Lysophospholipids and related lipids in biology and diseases . [Mangler data]; Colorado, USA. 2003-07-03.
 • Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye; Johansen, Berit. (2003) Role of secretory and cytosolic phospholipase A2 enzymes in lysophosphatidylcholine stimulated monocyte arachidonic acid release. FEBS Letters. vol. 555 (2).
 • Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye; Johansen, Berit. (2003) Role of secretory and cytosolic phospholipase A2 in lysophosphatidylcholine stimulated monocyte arachidonic acid release. FEBS Letters. vol. 555.

2002

 • Østvang, Janne. (2002) The Role and Regulation of Phospholipase A2 in Monocytes During Atherosclerosis Development. 2002. ISBN 82-471-5094-8.