Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Ingvaldsen, Jonas A. (2014) Selvstyrte grupper i moderne vareproduksjon. Hvem tar seg av ledelsesoppgavene?. Et praksisperspektiv på ledelse.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir. (2014) Første verktøyskuff: Standardisering. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir. (2014) Tredje verktøyskuff: Visualisering. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir; Rolfsen, Monica. (2014) Lean på global vandring. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.