Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Lysberg, Karen Irene; Severinsson, Elisabeth. (2003) Spinal Cord Injured Women`s Views of Sexuality: A Norwegian Survey. Rehabilitation Nursing. vol. 28 (1).

Report/dissertation

  • Eggen, Ida; Lysberg, Karen Irene. (2014) Mer kunnskap til flere. Evaluering av nett - og samlingsbasert sykepleierutdanning, deltid. 2014.
  • Lysberg, Karen Irene; Neslund, Anita; Løvholm, Gunhild; Svee, Liv Iren. (2009) Registrering, vurdering og dokumentasjon av smerter ved kirurgisk avdeling, januar - desember 2008, Sykehuset Innlandet, Tynset. 2009.
  • Lysberg, Karen Irene. (1996) Selvaktelse, stress og mestring hos ryggmargskadde kvinner ett år eller mer etter skade. 1996.
  • Lysberg, Karen Irene; Riise, An-Magritt; Sivertsen, Rita. (1996) Jenter og informasjonsteknologi. 1996.