Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

  • Feren, Kari; Meier, Terje. (1993) Naturfag : studieretning for sosial- og helsefag. 1993.
  • Feren, Kari. (1992) Elevøvinger i naturfag : studieretning for sosial- og helsefag. 1992.
  • Feren, Kari; Horten, Harald. (1992) Naturfag : Elevøvinger i naturfag. 1992.
  • Feren, Kari; Horten, Harald. (1991) Naturfag. 1991.
  • Feren, Kari; Horten, Harald. (1991) Naturfag : Innsendingsoppgaver : enkeltelever. 1991.
  • Feren, Kari; Horten, Harald. (1991) Naturfag : Innsendingsoppgaver : kombinertelever. 1991.

Part of book/report

  • Cyvin, Jardar; Feren, Kari; Sundt, George. (2007) Miljø, teknologi og energi. Kursmateriale fra EVINA.
  • Arnesen, Trond; Cyvin, Jardar; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i grunnskolen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
  • Cyvin, Jardar; Arnesen, Trond; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i lærerutdanningen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.

Report/dissertation

  • Feren, Kari. (1982) Sem av mitotiske c3h-celler. 1982.