Background and activities

Curriculum Vitae

KARI MELBY

Born 1949, Dr.philos., Professor emeria, Historian, Department of interdisciplinary studies of culture Norwegian university of science and technology (NTNU), Trondheim, Norway

Tel. 47 918 97 154 (mobile), kari.melby@ntnu.no

 

Education

Cand.mag. (sosiologi, geografi, historie) Universitetet i Oslo 1973

Cand.philol. Historie hovedfag, Universitetet i Oslo 1977

Dr.philos. Historie, Universitetet i Trondheim 1995

 

Positions since 1990

1990-98          Head of Research, Centre for Gender Research, University of Trondheim (from 1996 NTNU)1994-           Professor, Center for Gender Research

1999 -          Professor, Department of Interdisciplinary studies of culture, NTNU

2002-2005  Head of Department of Interdisciplinary studies of culture, NTNU

2005- 2009  Vice-Dean of Research, Faculty of Arts, NTNU

2009- 2017  Pro-Rector of Research, NTNU

2017-           Professor, Department of Interdisciplinary studies of culture, NTNU

 

Selected academic assignments

·    Member of Royal Norwegian Academy of Science

·    Member of the Executive Board, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim 1996-1998

·    Member of the Research Committee for History, Research Council of Norway (RCN) 1995-1997

·    Member of the Programme Committee, Cultural studies, RCN, 1996-2001

·    Chairperson of Research Board, Division of Culture and Society, RCN, 2001-2003

·    Vice-chair Research Board, Division of Science, RCN, 2003- 2006

·    Member, Network Board, HERA (Humanities in the European Research Area), 2004-

·    The Standing Committee for the Humanities (SCH), European Science Foundation, 2003-2009, Member of Core Group, SCH, 2007-2009

·    Chairperson, Committee for Mainstreaming – Women in Science, appointed by the Norwegian Ministry of Education and Research, 2004-2007

·    Chairperson, Steering Committee for the nomination of Nordic Centres of Excellence in the Humanities and Social Sciences, Joint Committee of the Nordic Research Councils for the Humanities and Social Sciences (NOS-HS), 2004-2005

·    Chairperson Joint Committee of the Nordic Research Councils for the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) 2008

·    Member of The Executive Board, Research Council of Norway (RCN), 2007-2014

·    Chairperson of Research Board, Division of Science, Research Council of Norway (RCN), 2007-2014

·    Member of The Executive Board, University of Copenhagen, 2012-2020

·    Chairperson of Board, NTNU Samfunnsforskning A/S, 2014-2020

 

Curriculum Vitae

Research interests

Modern history, gender studies, cultural studies

Most important publications

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck og Christina Carlsson Wetterberg. Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politikk i Norden ca. 1850-1930, (The Nordic Marriage Modell: Marriage and Politics in the Nordic Countries ca. 1850-1930), Makadam forlag, Stockholm 2006

 Kari Melby, Anna-Birte Ravn, Christina Carlsson Wetterberg (eds.), Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition? The Policy Press, Bristol, 2008 

 ”Husmortid 1900-1960”, i Hagemann, Gro; Kari Melby; Hege Roll-Hansen; Hilde Sandvik og Ingvild Øye: Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2020, s. 327-429

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg, The Nordic Model of Marriage, Women’s History Review, Volume 15, Number 4, 2006: 651-661

Kall og kamp. Norsk Sykepleierforbunds historie, Cappelen Forlag, Oslo 1990, 2000

Kvinnelighetens strategier. Norges Husmorforbund 1915-1940 og Norges Lærerinneforbund 1912-1940. Dr.philos.avhandling, Universitetet i Trondheim, 1995 (trykt som Skriftserie 4/97, Senter for kvinneforskning, NTNU, 1997) 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?. Policy Press. 2008. ISBN 978-1-84742-066-4.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2006) Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Makadam Förlag. 2006. ISBN 91-7061-020-7.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari. (2004) Kultur og kjønn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2004. ISBN 82-7634-602-2. Kulturstudier (38).
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2000) The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. 2000.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente. (1999) Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. 1999.

Part of book/report

 • Melby, Kari; Carlsson-Wetterberg, Christina. (2008) Omsorgsbasert medborgerskap. En norsk løsning?. På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag.
 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) A Nordic model of gender equality? Introduction. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari. (2007) Disiplinering til reproduksjon. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Melby, Kari. (2005) Husmortid. 1900-1950. Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, 2 utgave.
 • Melby, Kari. (2003) Ekteskapets vitenskapeliggjøring? Debatten om medisinske ekteskapshindringer blant leger omkring 1910. Benum, Edgeir m.fl. (red.). Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip.