Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

  • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Filmen Om psykisk utviklingshemming. Om psykisk utviklingshemming

Books

  • Ellingsen, Karl Elling; Halvorsen, Lars Rune; Aadland, Einar. (2020) Profesjonsetikk i vernepleie. Det Norske Samlaget. 2020. ISBN 978-82-340-0184-0.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2014) Utviklingshemming og deltakelse. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02288-8.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2014) Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02202-4.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2007) Selvbestemmelse . egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009223.