Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Dons, Carl Fredrik; Irgens, Eirik J.; Halvorsen, Kjell Atle. (2017) Når kunnskap fra rektorutdanningen møter skolen. 2017. ISBN 978-82-450-2187-5.
 • Birkeland, Narve F.; Sellereite, Bente; Halvorsen, Kjell Atle. (1998) Kvalitetsutvikling i etter- og videreutdanningen. 1998. ISBN 82-562-4523-9.
 • Skjold Wilhelmsen, Lars; Ask, Bodil; Halvorsen, Kjell Atle; Nørstegård, Bjørn; Lømo, Tone; Rekkedal, Torstein; Toska, Jan Atle; Salvesen, Lars. (1997) Utviklingen av fjernundervisningstilbudet i norsk høgre utdanning fram mot 2005. 1997.

Part of book/report

 • Halvorsen, Kjell Atle. (2014) Klasseledelse i teknologirike rom. Ledelse og læring i skolen.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2012) Distribuert ledelse. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2012) Ledelse og kompetanseutvikling når Lia videregående skole tar i bruk digitale hjelpemidler. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2010) Kompetent klasseledelse - ledelse, læring og mestring i teknologitette klasserom. Kompetent skoleledelse.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2009) IKT i skolen. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.

Report/dissertation

 • Solhaug, Trond; Halvorsen, Kjell Atle. (2008) IKT og Læring i videregående skole i Nord-Trøndelag. 2008.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2007) Blogg och wiki i nätbaserad lärgemenskap. 2007.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2006) eLev ved Levanger videregående skole. 2006.