Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Steinsholt, Kjetil; Steinsholt, Kjetil. (2019) Barns rett til lek. Et blikk på Baenekonvensjonens artikkel 31. Barnehagefolk.
 • Steinsholt, Kjetil. (2013) Det ligger ikke i genene. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil. (2013) Praktisk klokskap og faren for et nytt dogme. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil. (2012) Chronos og kairos. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil. (2012) Evidens og tallmagi. Første steg. vol. 4.
 • Steinsholt, Kjetil. (2012) I lekens ingenmansland. Pedagogiska Magasinet.
 • Steinsholt, Kjetil. (2012) Pedagogikken er først og fremst melankolsk. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil. (2012) Skiing is being?. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil. (2012) To Lead the Student into temptation - and the good life. European Physical Education Review.
 • Steinsholt, Kjetil. (2011) Intervjuets selsomme forutsetninger. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil. (2009) Evidensbaserte standarder. Eller profesjonalitet?. Bedre Skole.
 • Steinsholt, Kjetil. (2009) Kvalitet i barnehagen - Om det var!. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil. (2006) Førskoleprofesjonen må ta vare på skattkisten. Første steg.
 • Steinsholt, Kjetil; Øksnes, Maria. (2004) Sapere Aude: Ha mot til å bruke din egen fornuft. Perspektiver på Opplysningens inn- og utganger. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Steinsholt, Kjetil; Øksnes, Maria. (2003) Kunsten å fange øyeblikket. Et essay om lek som improvisasjon. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Steinsholt, Kjetil. (2001) It`s all right, ma (I`m only bleeding). Hverdagslige refleksjoner over barndoms- og barnekulturforskningen. ?.
 • Steinsholt, Kjetil. (2001) Kunst og Lek hos Hans-Georg Gadamer. ?. vol. 1.
 • Steinsholt, Kjetil. (2001) The Concept of Play in Hans-Georg Gadamers Hermeneutics: An Educational Approach. Play and Culture Studies. vol. 3.
 • Steinsholt, Kjetil. (2000) Lek som karneval eller farse?. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Steinsholt, Kjetil. (2000) Lek som karneval og farse?. ?.