Knut Johan Naas

Cabinetmaker Technical Management Section
+47 91897077
Høgskoleringen 7h, Lerkendalsbygget * * Lerkendalsbygget *

Background and activities