Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Johansen, Kristel Bye. (2011) ...mer ensomme i noen situasjoner enn andre?. Specialpædagogik. vol. 31 (1).
 • Rønning, Wenche M; Johansen, Kristel Bye; Finbak, Liv. (2010) "Servert på sølvfat"? : studiekvalitet i høyere utdanning - slik studenter ser det. UNIPED. vol. 33 (2).
 • Johansen, Kristel Bye. (2009) Avstanden fra å fungere med sine problemer til å ha problemer med å fungere, kan være liten. Skolepsykologi. vol. 44 (2).
 • Johansen, Kristel Bye. (2009) Avstanden fra å ha problemer til å ha problemer med å fungere kan være liten,. Skolepsykologi.
 • Johansen, Kristel Bye. (2009) Inkludering og atferdsproblemer. Spesialpedagogikk. vol. 74 (5).
 • Johansen, Kristel Bye. (2003) Barns økonomiske situasjon � et generasjonsperspektiv. Barn. vol. 21 (1).
 • Johansen, Kristel Bye. (2003) Elever med innadvendte og elever med aggressiv atferd, Det sosiale aspektet ved skolesituasjonen. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. vol. 81 (1).
 • Johansen, Kristel Bye. (2002) Skjulte funksjonshemninger: Hvordan vil ungdommer med revmatiske sykdommer oppleve sin skolesituasjon faglig og sosialt?. Specialpædagogik. vol. 22 (3).

Part of book/report

 • Dons, Carl Fredrik; Johansen, Kristel Bye. (2012) Mellom campus og Facebook. Hvordan arbeider lærerstudenter med å utvikle sin digitale kompetanse?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Johansen, Kristel Bye; Dons, Carl Fredrik. (2011) Studentenes opplevelse av studiene og deres studievaner. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Report/dissertation

 • Johansen, Kristel Bye. (2007) Atferdsproblemer og negativ psykologisk tilpasning: Avstanden fra å fungere med sine problemer til å ha problemer med å fungere, kan være liten. En kvantitativ studie av hvordan elever som mobber andre, elever med reaktiv aggresjon, elever med proaktiv aggresjon og elever med innadvendt atferd opplever det sosiale aspektet ved skolen. 2007. ISBN 9788247123416.
 • Johansen, Kristel Bye. (1999) Dealing with the Stranger. Igbo life in transition. 1999.