Background and activities

Assistant Professor. Radiographer. Radiation technologist. Master in Health Sciences

Lecturer in anatomy and physiology, radiobiology and radiotherapy

Supervising students in their professional training

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

  • Hanger, Nina; Johnsen, Lydia; Rambech, Kristin. (2017) Ultralyd av AV-fistler for hemodialyse. NyreNytt.
  • Kildal, Nina Hanger; Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen; Sitter, Beathe. (2015) I Røntgens fotspor. Hold Pusten.
  • Kildal, Nina Hanger; Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen; Sitter, Beathe. (2015) I Røntgens fotspor. www.adressa.no.
  • Thingnes, Elin Rødahl; Rambech, Kristin; Olsen, Edith Johanne. (2010) Nye praksisbøker ved radiografutdanningen i Trondheim. Hold Pusten.

Report/dissertation

  • Rambech, Kristin. (2009) Strålebehandling av pasienter med lokalisert, venstresidig brystkreft og bruk av intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT). 2009.

Others

  • Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen. (2016) Praksisstudier ved radiografutdanningen i Trondheim - hvordan styrke kvalitet og relevans?. Fusjonsseminar fakultet for medisin og helsevitenskap . NTNU; Scandic hotell Lerkendal, Trondheim. 2016-11-10 - 2016-11-11.
  • Rambech, Kristin; Frengen, Jomar. (2010) IMRT of the Breast; a robust Method for Applying True IMRT. ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) ; Barcelona. 2010-09-12 - 2010-09-16.
  • Rambech, Kristin. (2009) IMRT og bestråling av venstre bryst ved lokalisert sykdom. MedFys 2009 ; Trondheim. 2009-03-24 - 2009-03-25.
  • Rambech, Kristin. (2009) IMRT ved lokalisert, venstresidig brystbestråling. utenTitteltekst . Kreftavdelingen St. Olavs Hospital; St. Olavs Hospital. 2009-05-12 - 2009-05-12.
  • Solstad, Hjørdis; Rambech, Kristin; de Wries, Wilma; Solstad, Hjørdis; Rambech, Kristin; Brinchmann, Randi. (2007) International Modules in studies of Radiography. A co-project between educations in Norway, Denmark and The Netherlands. UKJENT. 2007.