Maria Øksnes

Associate Professor, Head of Pedagogy Department of Teacher Education
+47 73598169
Jonsvannsveien 82, PLU *

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

2017

 • Øksnes, Maria; Samuelsson, Marcus. (2017) Barndom i barnehagen: Motstand. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202402358.

2016

 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202473860.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2016) Leg er livet! Om leg i vuggestuer og børnehaver. Pædagogik i dagtilbud.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2016) Lek – det som gör livet värt att leva. Lek på rätt väg? — På spaning efter leken.
 • Øksnes, Maria. (2016) "Lære - det gjør man jo bare". Intervju med Dion Sommer. Barndom i barnehagen: Læring.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) "Æ ha lært mæ det sjøl!" Læring i barnehagen. Barndom i barnehagen: Læring.

2015

 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2015) Til forsvar for barns spontane lek. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. vol. 1.
 • Øksnes, Maria; Greve, Anne. (2015) Vennskap. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47385-3.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2015) Leg er livet! Om leg i vuggestuer og børnehaver. Pædagogik i dagtilbud (iBog).
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2015) Ubehaget i den dialogiske kulturen: Om misforståelser og bommerter i forskningsprosessen. Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer.

2014

 • Øksnes, Maria; Knutas, Kerstin Agneta; Ludvigsson, Ann; Falkner, Carin; Kjær, Bjørg. (2014) Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem :. Barn. vol. 32 (3).
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 978-82-998563-6-2.

2013

2012

 • Øksnes, Maria. (2012) Lekens flertydighet. Børns leg i en institutionaliseret barndom. Hans Reitzels Forlag. 2012. ISBN 978-87-412-5518-7.

2011

 • Øksnes, Maria. (2011) Lekens flertydighet. Liber. 2011. ISBN 9 789147 100132.

2010

 • Øksnes, Maria. (2010) Lekens flertydighet; om barns lek i en institusjonalisert barndom. Cappelen Damm Akademisk. 2010.

2008

 • Øksnes, Maria. (2008) Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer. Dialog, fest og dannelse. Barn.
 • Øksnes, Maria. (2008) The Carneval goes on. Children`s perceptions of their leisure time and play in SFO. Leisure Studies. vol. 27 (2).

2004

 • Steinsholt, Kjetil; Øksnes, Maria. (2004) Sapere Aude: Ha mot til å bruke din egen fornuft. Perspektiver på Opplysningens inn- og utganger. Norsk pedagogisk tidsskrift.

2003