Maria Øksnes

Associate Professor, Head of Pedagogy

Department of Teacher Education
+47 73598169
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Oppdragelsens endelikt i barnehagen?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2017) Om å stille feil spørsmål i lekforskningen. Dansk pædagogisk tidsskrift.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2015) Til forsvar for barns spontane lek. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. vol. 1.
 • Øksnes, Maria; Knutas, Kerstin Agneta; Ludvigsson, Ann; Falkner, Carin; Kjær, Bjørg. (2014) Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem :. Barn. vol. 32 (3).
 • Øksnes, Maria. (2008) Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer. Dialog, fest og dannelse. Barn.
 • Øksnes, Maria. (2008) The Carneval goes on. Children`s perceptions of their leisure time and play in SFO. Leisure Studies. vol. 27 (2).
 • Steinsholt, Kjetil; Øksnes, Maria. (2004) Sapere Aude: Ha mot til å bruke din egen fornuft. Perspektiver på Opplysningens inn- og utganger. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Steinsholt, Kjetil; Øksnes, Maria. (2003) Kunsten å fange øyeblikket. Et essay om lek som improvisasjon. Norsk pedagogisk tidsskrift.

Books

 • Øksnes, Maria; Rasmussen, Torben Hangaard. (2017) Barndom i barnehage: Lek. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-56956-3.
 • Øksnes, Maria; Samuelsson, Marcus. (2017) Barndom i barnehagen: Motstand. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202402358.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2017) Leklust i förskolan. Främja lekens egenvärde. 2017. ISBN 978-91-7741-007-2.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202473860.
 • Øksnes, Maria; Greve, Anne. (2015) Barndom i barnehage: Vennskap. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47385-3.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 978-82-998563-6-2.
 • Øksnes, Maria; Steinsholt, Kjetil. (2013) Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-36860-9.
 • Øksnes, Maria. (2012) Lekens flertydighet. Børns leg i en institutionaliseret barndom. Hans Reitzels Forlag. 2012. ISBN 978-87-412-5518-7.
 • Øksnes, Maria. (2011) Lekens flertydighet. Liber. 2011. ISBN 9 789147 100132.
 • Øksnes, Maria. (2010) Lekens flertydighet; om barns lek i en institusjonalisert barndom. Cappelen Damm Akademisk. 2010.

Part of book/report

 • Rasmussen, Torben Hangaard; Øksnes, Maria. (2017) Legforskningens position og fremtid i Norden. Barndom i barnehage: Lek.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2017) Om å verdsette barns lek. Barndom i barnehage: Lek.