Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Øksnes, Maria. (2019) Lekens flertydighet. Barns lek i en institusjonalisert barndom. Cappelen Damm Akademisk. 2019. ISBN 978-82-02-64061-3.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202602567.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie. (2018) Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-50363-5.
 • Øksnes, Maria; Rasmussen, Torben Hangaard. (2017) Barndom i barnehage: Lek. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-56956-3.
 • Øksnes, Maria; Samuelsson, Marcus. (2017) Barndom i barnehagen: Motstand. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202402358.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2017) Leklust i förskolan. Främja lekens egenvärde. 2017. ISBN 978-91-7741-007-2.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202473860.
 • Øksnes, Maria; Greve, Anne. (2015) Barndom i barnehage: Vennskap. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47385-3.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 978-82-998563-6-2.
 • Øksnes, Maria; Steinsholt, Kjetil. (2013) Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-36860-9.
 • Øksnes, Maria. (2012) Lekens flertydighet. Børns leg i en institutionaliseret barndom. Hans Reitzels Forlag. 2012. ISBN 978-87-412-5518-7.
 • Øksnes, Maria. (2011) Lekens flertydighet. Liber. 2011. ISBN 9 789147 100132.