Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

2020

 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2020) Lek i fritidshem. Fritidshemmets pedagogik i en ny tid.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2020) Barns lek i skolen. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 978-82-450-3438-7.

2019

 • Øksnes, Maria. (2019) Lekens flertydighet. Barns lek i en institusjonalisert barndom. Cappelen Damm Akademisk. 2019. ISBN 978-82-02-64061-3.

2018

 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202602567.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Oppdragelsens endelikt i barnehagen?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. vol. 30 (1).
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Udisiplinert lykke. Lek som motstands- og frigjøringsbegrep. Barn og deres voksne.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie. (2018) Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-50363-5.
 • Øksnes, Maria. (2018) Ungdoms lekne motstand i skolen. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.

2017

 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2017) Om å stille feil spørsmål i lekforskningen. Dansk pædagogisk tidsskrift.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2017) Om å verdsette barns lek. Barndom i barnehage: Lek.
 • Øksnes, Maria; Rasmussen, Torben Hangaard. (2017) Barndom i barnehage: Lek. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-56956-3.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2017) Leklust i förskolan. Främja lekens egenvärde. 2017. ISBN 978-91-7741-007-2.