Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

 • Emblemsvåg, Jan; Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2021) Gass og klima henger sammen – en stund til. Finansavisen.
 • Emblemsvåg, Jan; Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2021) Kjernekraft er billigere enn vindkraft. Nettavisen.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2021) Experiences from Online Teaching and Learning during the Covid-19 Pandemic: Implications for Future Digital Education. International Journal of Social Policy & Education. vol. 3 (7).
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2021) Hvordan kan vi best overvinne kreft?. Dagens medisin.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2021) Hvorfor lykkes noen bedre enn andre med digital undervisning?. Bioingeniøren.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes; Emblemsvåg, Jan. (2021) Vi har lært lite av Fukushima-ulykken. Nettavisen.

2020

 • Emblemsvåg, Jan; Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Dette koster kjernekraft. Finansavisen.
 • Emblemsvåg, Jan; Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Hydrogen + kjernekraft = sant. Finansavisen.
 • Emblemsvåg, Jan; Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Norge må satse på atomkraft. Avisa Vårt land.
 • Emblemsvåg, Jan; Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Thorium-basert kjernekraft - en løsning for de neste 1000 år. Nettavisen.
 • Emblemsvåg, Jan; Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Vindkraft på sviktende økonomisk grunnlag?. Teknisk Ukeblad.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) CRISPR-kur mot Covid-19?. Bioingeniøren.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Det blir lærerens oppgave å lære barna hva kritisk tenkning er. Utdanningsnytt.no.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Forenkling og effektivisering - eller maktkamp?. Nettavisen.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Frafall i skolen – en utfordring for hele Norden. Utdanningsnytt.no.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Gir økt studiestøtte bedre gjennomføring?. Khrono.no.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Læringsutbytte i den koronaskapte digitale revolusjonen. Khrono.no.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Personvern til besvær?. Nettavisen.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) På tide å bli litt skremt?. Dagens medisin.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2020) Risikokommunikasjon i koronakrisen. Bioingeniøren.

2019

 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2019) Heldagsskole er ikke løsningen!. Utdanningsnytt.no.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2019) Morgendagens arbeidstakere trenger internasjonal kompetanse. Dagens medisin.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2019) Vi må forberede oss på et paradigmeskifte. Bioingeniøren.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes; Emblemsvåg, Jan. (2019) En avvikling av EØS-avtalen vil være en katastrofe for norsk maritim industri. Nettavisen.

2018

 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2018) Det haster å ta i bruk norske helsedata!. Bioingeniøren.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2018) Digital kompetanse hos folk flest er avgjørende. Khrono.no.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2018) Entreprenørskap og innovasjon må prioriteres i skolen. Khrono.no.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes. (2018) Spørsmålet bør ikke være lekser eller ikke lekser. Dagbladet.
 • Emblemsvåg, Marianne Synnes; Mathiesen, Bente Stein. (2018) Vi trenger en nordisk komité for etisk godkjenning. Dagens medisin.