Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig; Andersen, Nina Haugland; Espenes, Thomas Christian; Bredesen, Tove; Wallin, Patric; Reams, Jonathan. (2017) Refleksjon som studentaktiv læringsform. Læring om læring. vol. 1 (1).

Report/dissertation

  • Anderson, Martha Kalvig; Allgood, Eleanor. (2015) Opplevelser av lederrollen: en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle. 2015.