Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

2020

2019

  • Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe. (2019) Lærerspesialisten som positiv bidragsyter i skolebasert kompetanseutvikling. Forskningskonferanse om Literacy I opplæringa" . NolES-nettverket og Videncenteret for Læsning; Schæffergården, Gentofte. 2019-03-11 - 2019-03-13.
  • Lønnum, Marthe; Mørk, Peter. (2019) «Ja, da er det jo sant, da! I ei lærebok skriver de jo ikke bullshit!» Kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Forskningskonferanse om Literacy I opplæringa" . NOLES-nettverket og Videncenteret for Læsning; Schæffergården, Gentofte. 2019-03-11 - 2019-03-13.

2017

  • Lønnum, Marthe. (2017) Med Styggen på ryggen i klasserommet: Litterær gruppesamtale som empatiøvelse. Norsklæreren. vol. 1.
  • Lønnum, Marthe. (2017) Med «Styggen på ryggen» som utgangspunkt for litterært arbeid i klasserommet. Forskningsseminar: "Literacy og dybdelæring" . NOLES-nettverket og Videncenteret for Læsning; Schæffergården, Gentofte. 2017-03-27 - 2017-03-29.
  • Lønnum, Marthe; Kvithyld, Trygve. (2017) Litterære samtaler som utøvelse av faglighet i norsk: en studie av 8. trinnselever som leser, skriver og samtaler om rap-låten "Styggen på ryggen. 2017.

2014

  • Lorentzen, Vibeke; Lønnum, Marthe. (2014) Linjerespons - veiledning før punktum er satt. Vurdering av skriving.