Background and activities

Research interest

Dementia, Palliative Care, Phenomeology, Qualitative methods.

Ph.D.-prosject:

Healthcare professionals' and families' experiences with palliative care of people with severe dementa, and their experiences with facilitation of palliative care to people with severe dementia in nursing homes.

Education:

RN, MSc, Ph.d.-student.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Midtbust, May Helen. (2009) En verdig død i sykehjem. De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå.

Report/dissertation

  • Midtbust, May Helen. (2019) Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem : helsepersonells og pårørendes erfaringer. 2019. ISBN 978-82-7962-276-5. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag (2019:2).
  • Midtbust, May Helen; Ipsen, Liv Bodil Angvik; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Etisk kompetanseheving ved behandling og lindring ved livets slutt - et utviklingsprosjekt for personalet i sykehjem. 2014. ISBN 978-82-92186-47-3. Rapport HiÅ (02).
  • Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines. (2013) Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. 2013. ISBN 978-82-92186-42-8. Rapport HiÅ (01).