Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Report/dissertation

  • Jasinski, Marek Edward; Søreide, Fredrik; Gundersen, Jostein; Kvamme, Morten. (2002) Rapport. Marinarkeologisk forundersøkelse i forbindelse med planlagt gassrørledning til Skogn. Feltarbeid 2001 - Anlegg ved Fibortangen. 2002.
  • Jasinski, Marek Edward; Søreide, Fredrik; Gundersen, Jostein; Kvamme, Morten. (2001) Marinarkeologisk forundersøkelse - Planlagt gassrørledning Ormen Lange - Rapport 2001. 2001.
  • Kvamme, Morten; Søreide, Fredrik. (1998) Undersøkelse med sidesøkende sonar i Trondheim Havn. 1998.
  • Kvamme, Morten; Søreide, Fredrik. (1998) Undersøkelse med sidesøkende sonar i området rundt Melkøya ved Hammerfest i forbindelse med marin arkeologiske forundersøkelser for Snøhvit prosjektet. 1998.
  • Søreide, Fredrik; Kvamme, Morten; Jasinski, Marek Edward. (1998) Forundersøkelse. Planlagt gassrørledning mellom Snøhvitfeltet og Melkøya. Vurdering av om innsamlet underlagsmateriale kan benyttes for marin arkeologiske undersøkelser. 1998.
  • Søreide, Fredrik; Kvamme, Morten. (1997) Jedinorog. Oppmåling av lokaliteten med Simrad HPR 300P undervanns posisjoneringssystem. 1997.