Background and activities

history of education, education policy, social democracy, solidarity, buildung, market-led education, privatisation, Scandinavia

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Volckmar, Nina. (2016) Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978-82-05-49182-3.
  • Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina. (2010) Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2532-7.
  • Volckmar, Nina. (2010) "En skole for alle" og privatisering - en analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitikk. 2010. ISBN 978-87-87185-15-8.

Part of book/report

  • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2014) The Norwegian School for All: Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
  • Volckmar, Nina; Wiborg, Susanne. (2014) A Social Democratic Response to Market-Led Education Policies: Concession or rejection?. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
  • Volckmar, Nina. (2011) Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn. Etterkrigstidens utdanningspolitikk som danningsprosjekt. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.

Report/dissertation

  • Volckmar, Nina. (2005) Fra solidarisk samværskultur til kunnskapssolidaritet. Det sosialdemokratiske skoleprosjekt fra Sivertsen til Hernes. 2005. ISBN 82-471-6909-6.