Background and activities

history of education, education policy, social democracy, solidarity, buildung, market-led education, privatisation, Scandinavia

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina. (2010) Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2532-7.
  • Volckmar, Nina. (2010) "En skole for alle" og privatisering - en analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitikk. 2010. ISBN 978-87-87185-15-8.

Part of book/report

  • Volckmar, Nina. (2011) Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn. Etterkrigstidens utdanningspolitikk som danningsprosjekt. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.
  • Werler, Tobias; Volckmar, Nina. (2010) Norwegen. Die Bildungssysteme Europas.

Others

  • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2012) The Norwegian School for All - Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. ECER - European Conference on Educational Research. . European Educational Research Association.; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
  • Volckmar, Nina; Wiborg, Susanne. (2012) Social Democratic Response to Market-led Education Policies: Concession or rejection?. European Conference on Educational Research . European Education Research Association; Cádiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
  • Volckmar, Nina. (2009) Skolen - under hvilken fane?. Skolelederdagene 2009. Skolen - en fanesak? . Institutt for lærerutdanning og skoleledelse ved UiO; Oslo. 2009-06-25 - 2009-06-26.