Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Ølnes, Njål. (2019) Turné i Trøndelag. African Pepperbirds - turné
 • Duch, Michael Francis; Ølnes, Njål; Haugerud, Tor. (2018) Gibrish - Sund. null
 • Ølnes, Njål; Kleppen, Mattis. (2018) Konsert med African Pepperbirds på Sundfestivalen, 2018. null
 • Ølnes, Njål. (2017) Innøving, og konsertering med prosjektet BmXL. BmXL konsertar på Soddjazzfestivalen 2017 og Nattjazz 2017
 • Ølnes, Njål. (2016) Artist in Residence - opphald og turné i Belgia med BMX. Dommelhof, Leuven og Mechelen. null
 • Dahl, Thomas T.; Ølnes, Njål. (2014) BMX - Rozel Point. Rozel Point
 • Dahl, Thomas T.; Ølnes, Njål. (2010) BMX - Bergen Open. Bergen Open
 • Hegdal, Eirik; Haugerud, Tor Andreas; Kapstad, Kenneth; Åse, Tone; Kleppen, Dag Mattis; Ølnes, Njål; Kallhovd, Olav; Plaatjes, Dizu. (2005) Turne i Sør Afrika. Sør afrikansk tradisjonell musikk
 • Dahl, Thomas T.; Hegdal, Eirik; Ølnes, Njål; Eilertsen, Mats; Gjørvad, Sverre; Gjørvad, Sverre. (2004) Dingobats "Follow". Follow
 • Hegdal, Eirik; Dahl, Thomas T.; Eilertsen, Mats; Ølnes, Njål; Gjørvad, Sverre; Lundin, Fredrik; Roggen, Live Maria; Brække, Øyvind; Ljungkvist, Fredrik. (2002) Dingobats "Pöck". Pöck
 • Dahl, Thomas T.; Hegdal, Eirik; Ølnes, Njål; Eilertsen, Mats; Gjørvad, Sverre. (1998) Dingobats "The New Dingobats Generation". The New Dingobats Generation

Part of book/report

 • Ølnes, Njål. (2019) Auditiv sonologi : Ei gåve til utøvaren. Spektraler, Lytting og humanisme. Lasse Thoresen 70 år.

Report/dissertation

 • Ølnes, Njål. (2016) Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi. 2016. ISBN 978-82-7853-212-6.