Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Rønning, Frode; Burheim, Oda Tingstad. (2020) Betydningen av en faglig og fagdidaktisk føranalyse i utviklingen av et undervisningsforløp. Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner.