Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

Report/dissertation

  • Skundberg, Olav; Horgen, Svend Andreas; Meisingseth, Stein; Nordseth, Hugo; Ekker, Knut; Breistein, Arne; Wigstøl, Kari; Hinna, Kristin Ran Choi. (2007) Bruk og egnethet av fire LMS. 2007.
  • Skundberg, Olav. (2003) SLANK - Samarbeid om Lokale Arenaer for Næringsutvikling og Kompetanseheving. 2003.
  • Skundberg, Olav. (2003) e-Hemne - PLan for bruk av IKT i Hemne kommune. 2003. ISBN 8280550062.
  • Nordseth, Hugo; Hjeltnes, Thorleif; Andersson, Bertil; Farbu, Arnt; Larsen, Bjørn Tore; Forss, Pär-Ove; Klasson, Curt-Olof; Isaxon, Sven; Skundberg, Olav; Sørli, Håvard; Nygård, Ståle Andre; Munkvold, Robin. (2001) DO-IT, Distriktsorientert IT ; Sluttrapport fra forprosjekt i Interreg II, Norden Grønne Belte. 2001. ISBN 8280550003.
  • Klefstad, Bjørn; Skundberg, Olav. (2001) Datakommunikasjon. 2001.
  • Skundberg, Olav. (2001) IP-telefoni IP-telephony. 2001.
  • Skundberg, Olav; Farbu, Arnt; Larsen, Bjørn Tore; Maribu, Geir; Maribu, Geir; Mikalsen, Arne Bjørn. (2000) IKT i Trøndelag. 2000. ISBN 8280550011.