Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2022) Helhetlig matematikkundervisning. QED1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 1, 2. utgave.
  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2022) Matematisk resonnering, argumentasjon og bevis på barnetrinnet. QED1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 1, 2. utgave.
  • Arnesen, Kristin Krogh; Enge, Ole; Rø, Kirsti; Valenta, Anita. (2019) Initial participation in a reasoning-and-proving discourse in elementary school teacher education. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2018) Narratives constructed in the discourse on early fractions. Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.
  • Arnesen, Kristin Krogh; Enge, Ole; Grimeland, Yvonne; Hansen, Torkel Haugan. (2017) How do prospective teachers imagine mathematical discussions on fraction comparison?. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).
  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2016) Tenkt samtale som redskap til å planlegge og gjennomføre matematikksamtaler. Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiv.
  • Botten, Geir Harald; Enge, Ole. (2012) Textbook tasks and students learning of mathematics - students' understanding of tasks. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2012) Reasoning in mathematics - hoe and for whom? Student teacher's use of representations. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
  • Enge, Ole; Iversen, Harald Morten. (2010) Et norsk- og matematikkfaglig blikk på matematiske tekster i en femteklasse : hvilke skrive- og tegnestrategier benytter elever på mellomtrinnet når de lager tekster i matematikk?. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.