Ole Enge

Associate Professor. Head of mathematics Department of Teacher Education
+47 73559804 +47 98483281
Velg bygning

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2016) Tenkt samtale som redskap til å planlegge og gjennomføre matematikksamtaler. Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiv.
  • Botten, Geir Harald; Enge, Ole. (2012) Textbook tasks and students learning of mathematics - students' understanding of tasks. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2012) Reasoning in mathematics - hoe and for whom? Student teacher's use of representations. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
  • Enge, Ole; Iversen, Harald Morten. (2010) Et norsk- og matematikkfaglig blikk på matematiske tekster i en femteklasse : hvilke skrive- og tegnestrategier benytter elever på mellomtrinnet når de lager tekster i matematikk?. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
  • Enge, Ole; Wigen, Kristin. (2007) Elevers forståelse av tosifrede tall. FoU i praksis 2006.

Report/dissertation