Background and activities

Research Interests:
 

 • Organizational development and change processes.

 • Innovation in established enterprises

 • Employee-driven innovation (EDI)

 • Organizational culture.

 • An interest in narrative approaches, cultural perspectives and interdisciplinary research.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Gabrielsen, Ida; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2018) Håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid. 2018. ISBN 978-82-691489-0-9.
 • Aasen, Tone Merethe; Amundsen, Oscar. (2016) Innovationsarbejde. Organisation, kultur og ledelse. Hans Reitzels Forlag. 2016. ISBN 9788741265162.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2016) Endringskynisme. Og kunsten å skape god endringspraksis. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978-82-05-46768-2.
 • Aasen, Tone Merethe; Amundsen, Oscar. (2015) Innovasjonsarbeid. Organisasjon, kultur og ledelse. Gyldendal Akademisk. 2015. ISBN 978-82-05-47212-9.
 • Aasen, Tone Merethe; Amundsen, Oscar. (2013) Innovation som kollektiv prestation. Studentlitteratur AB. 2013. ISBN 9789144083209.
 • Aasen, Tone Merethe Berg; Amundsen, Oscar. (2011) Innovasjon som kollektiv prestasjon. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 9788205409552.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) Endringskynisme. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 978-82-05-38402-6.

Part of book/report

 • Hansen, Kåre; Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe; Gressgård, Leif Jarle. (2017) Management Practices for Promoting Employee-Driven-Innovation. Workplace Innovation. Theory, Research and Practice.
 • Aasen, Tone Merethe Berg; Amundsen, Oscar; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre. (2012) In search of best practices for employee-driven innovation: Experiences from Norwegian work life. Employee-driven innovation. A new approach.
 • Hansen, Kåre; Gressgård, Leif Jarle; Aasen, Tone Merethe; Amundsen, Oscar. (2012) Employee-Driven Innovation, A New Approach. Employee-driven innovation. A new approach.
 • Amundsen, Oscar. (2009) Organisasjonens små og store fortellinger. Narrative intervjuer som redskap i studiet av orgnisasjonskultur. Forskning som endringsverktøy i organisasjoner. Forståelse og utvikling av praksis.
 • Amundsen, Oscar; Stubbe, Tor Arne. (2008) Fokusgruppe-intervjustudie. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet.
 • Amundsen, Oscar. (2005) Dimensjoner i studiet av organisasjonskultur. Er det plass til fortellingen?. Fasetter i voksnes læring.

Report/dissertation

 • Amundsen, Oscar; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Aasen, Tone Merethe Berg. (2011) Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. 2011.
 • Solem, Anniken; Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2010) Organisasjonsutvikling i videregående skole – hvordan kan PPT bidra?. 2010.
 • Amundsen, Oscar; Halvorsen, Kristin; Solem, Anniken; Aasen, Tone Merethe Berg. (2009) The Ocean Space Centre. Samarbeid, ledelse og utvikling. 2009. ISBN 978-82-7570-205-8.
 • Rismark, Marit; Amundsen, Oscar; Stenøien, Jorun M; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2008) CI, mestring og arbeidsliv. Sluttrapport. 2008.
 • Amundsen, Oscar; Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2006) Læring og næring. Trafikklærerens utvikling av didaktisk kompetanse i skjæringsfeltet mellom fag, læringsforståelse og kultur. 2006. ISBN 82-8139-004-2.
 • Tønseth, Christin; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2006) Personlighetsbasert føreropplæring. Elevenes læringsmuligheter og lærerens handlingsrom. 2006. ISBN 8281390050.
 • Amundsen, Oscar; Hertzberg, Dagfinn Morseth. (2004) Prosjektmakerblikket. Jakt på betingelser for vellykkede kompetanseutviklingsprosjekter i arbeidslivet. 2004. ISBN 82-7724-069-4.
 • Amundsen, Oscar. (2003) Fortellinger om forandring. En narrativ studie av planlagt organisasjonsendring i et norsk finanskonsern. 2003. ISBN 82-471-5349-1.
 • Amundsen, Oscar. (1996) Tekst - leser - tekst. Tre lesere skriver underveis i lesinga av Jon Fosses Stengd Gitar (1985) og Amalie Skrams Forrådt (1892). 1996.

Others

 • Amundsen, Oscar. (2019) Hvordan inkludere medarbeidernes ideer, kunnskap og erfaring på en mer systematisk måte for å skape utvikling?. SU-fakultetets fagdag for administrasjonen . SU-fakultetet; Scandic Lerkendal. 2019-04-04.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Kulturelle kjennetegn på organisasjoner som lykkes med endring og utvikling. Samling for teknisk-administrativt ansatte ved HF-fakultetet . Det humanistiske fakultet ved NTNU; 2019-05-10.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Medarbeiderdrevet innovasjon i kollektivtrafikkbransjen?. Ledersamling i Kollektivtrafikkforeningen . Kollektivtrafikkforeningen; Oslo. 2019-04-24.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Medarbeideren som kilde til innovasjon i virksomheten. Hva sier forskingen?. Arbeidsmiljøuken ved St.Olav . St.Olavs hospital HF; 2019-04-09.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Organisasjonsutvikling, endringsprosesser og medarbeiderdrevet innovasjon. Forskerforbundets vårseminar . FFTA Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-adm; Stavanger. 2019-04-01.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Bedre bruk av medarbeidernes kunnskap og erfaringer i innovasjonsarbeidet. Årskonferanse om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-konferansen) . IA-rådet / NAV arbeidslivssenter; 2018-09-20.
 • Amundsen, Oscar. (2018) De ansatte er en viktig kilde til utvikling, men blir ofte undervurdert. Idebanken.org [Internett]. 2018-02-28.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Forankring av planlagte organisasjonsendringer. Samling i faggruppen Sintef digital . Sintef teknologi og samfunn; Sintef. 2018-05-31.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Hva kan medarbeiderdrevet innovasjon gi din arbeidsplass?. Idebanken.org [Internett]. 2018-03-09.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Kjennetegn på organisasjoner som er gode på endring og utvikling. Direktoratet for arbeidstilsynet - Kvikk-lunsj . Direktoratet for arbeidstilsynet; 2018-04-25.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Medarbeiderdrevet innovasjon. Hva er det, og hvordan fungerer det?. Landskonferanse for tillitsvalgte Akademikerne NAV . Akademikerne; 2018-06-05.
 • Amundsen, Oscar. (2018) The approach to innovation in the project #Learning Life. Discussion of criteria and concrete innovations. Meeting in International Expert Panel (IEP) . OsloMet; Campus Pilestredet. 2018-06-13.
 • Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Eikeland, Olav; Gabrielsen, Ida Malén; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2017) Employee-Driven Innovation as Lifelong Learning/Medarbeiderdrevet innovasjon som livslang læring. Paper session. WORK 2017 - Work and labor in the digital future. . University of Turku; Turku. 2017-08-16 - 2017-08-18.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Innovasjon gjennom bred medvirkning. Trondheim kommune ; 2017-02-28 - 2017-03-01.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Innovasjon gjennom bred medvirkning. Frøya kommune ; 2017-01-17.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Kultur for læring i organisasjoner. LOS-stevnet 2017 . LOS Norge; Scandic Lerkendal. 2017-09-28.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Skaper ledere endringskynisme?. Forskerforbundets OU-konferanse . Forskerforbundet på Nasjonalbiblioteket; Leangkollen hotell Asker. 2017-09-27.
 • Amundsen, Oscar; Amble, Nina; Gabrielsen, Ida Malén; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2017) Medarbeiderdrevet innovasjon som integreringspunkt og katalysator for læring og utviklingsarbeid i organisasjoner. NEON-konferansen 2017 . NEON / NORD Universitet; Bodø. 2017-11-21 - 2017-11-23.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2017) Podcast: NTNUs ledelsespodcast - Endringsledelse. HR/HMS-avdelingen NTNU. 2017.
 • Rismark, Marit; Amundsen, Oscar; Amble, Nina; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2017) Developing A Handbook To Promote Innovation In Municipal Care. IACB & ICE . Clute Institute; San Diego, California. 2017-03-12 - 2017-03-16.
 • Stiklestad, Sigrun Saur; Amble, Nina; Rismark, Marit; Amundsen, Oscar; Waaler, Solveig; Eikeland, Olav. (2017) The importance of reflection in employee-driven innovation in municipal care work. Work 2017 - Work and labor in the digital future. . University of Turku; Turku. 2017-08-16 - 2017-08-18.
 • Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Eikeland, Olav; Rismark, Marit; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2016) Å brobygge eller integrere? ’Læringslivet’ som (be)grep for bedre sammenheng mellom teoretisk og praktisk organisasjons- og ledelseskunnskap. NEON-konferansen 2016 . NEON; Tromsø. 2016-11-22 - 2016-11-24.
 • Amundsen, Oscar. (2016) Hva kan vi lære av andres erfaringer med endringsarbeid?. Dagskonferanse for NTL ; 2016-02-19.
 • Amundsen, Oscar. (2016) Hva kjennetegner innovative organisasjoner?. Kantegadagen 2016 . Kantega; Trondheim. 2016-08-31.
 • Amundsen, Oscar. (2016) Innovasjon i etablerte organisasjoner: Kulturelle kjennetegn på de beste virksomhetene. Innovasjonsseminar Atmel Norway, Microchip Technology . Atmel Norway, Microchip Technology; 2016-03-17.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Hva er det som skaper medarbeiderdrevne innovasjons- og forbedringsprosesser?. Høstkonferansen 2015 . Næringsforeningen i Trondheim / Trøndelag Personalforum; Frimurerlosjon. 2015-11-23 - 2015-11-23.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Innovasjon: Hva kjennetegner de beste virksomhetene?. ITS21 - Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century ; 2015-06-03 - 2015-06-04.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Innovasjonsarbeid og innovasjonskultur. Frokostmøte Midtnorsk Innovasjonsnettverk (MIN) . Midtnorsk Innovasjonsnettverk (MIN); SINTEF Teknologi og samfunn. 2015-11-24.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Statoil: Kostnadskutt, omstilling og intern entusiasme. Ukeavisen ledelse [Avis]. 2015-11-06.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe. (2015) Innovasjon i etablerte organisasjoner - boklansering. Medlemsmøte Innovation Forum Norway ; DNV - GL Det Norske Veritas, Høvik. 2015-01-28.
 • Amundsen, Oscar. (2014) Om innovasjonskultur og MDI. Regionkonferanse for NiTO Trøndelag . NiTO; Trondheim. 2014-04-26.
 • Amundsen, Oscar. (2014) Understrømmer i endringsarbeid. Det relevante museum . Museene i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2014-10-20.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Innovasjonskultur. Medarbeiderdrevet innovasjon i etablerte organisasjoner. Oktoberkonferansen - NiTO . Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon; 2013-10-05.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Møter er lønnsomme. Bergensavisen [Avis]. 2013-04-10.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Nordisk forskingsprogram om MDI. Forskning for mer ekstensiv utnyttelse av et nordisk varig konkurransefortrinn. Divisjonsstyremøte i Norges forskningsråd . NFR; Oslo. 2013-06-12.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Organisasjon og endring. Begrensninger og muligheter. Det relevante museum . Kulturrådet - MiST m.fl; 2013-10-07.
 • Amundsen, Oscar. (2012) Paneldebatt om innovasjon i offentlig sektor på Kommunedagene 2012. Kommunedagene 2012 . KS -Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon; Oslo. 2012-02-13 - 2012-02-13.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe. (2012) MDI i Norge (medarbeiderdrevet innovasjon). Workshop om medarbeiderdrevet innovasjon i Norden ; 2012-11-28 - 2012-11-29.
 • Amundsen, Oscar. (2011) Bedre kvalitet i endringsarbeidet. Ledersamling . Trondheim parkering; 2011-09-05 - 2011-09-05.
 • Amundsen, Oscar. (2011) Fallgruver i endringsarbeid.Og en strategi for bedre forankring av utviklings- og endringsprosesser. Prosessledelse i samfunn og organisasjoner . Utviklingskompetanse AS; Bergen. 2011-11-03 - 2011-11-03.
 • Amundsen, Oscar. (2011) Forankret endring. Hva kan vi lære av andres erfaringer med endringsarbeid i organisasjoner?. Personaldag for ansatte i Trondheim kommune, EVO . Trondheim kommune, Enhet for voksenopplæring; 2011-08-18 - 2011-08-18.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe Berg. (2011) Medarbeiderdrevet innovasjon - virker det og hva er beste praksis?. Innovasjon i offentlig sektor - hvor går forskningen i Norge, Sverige og Danmark? . KS - kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisa; Oslo. 2011-12-14 - 2011-12-14.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe Berg. (2010) Innovation in Transdisciplinary and Heterogeneous Collaborations: Exploring new ways of Organizing Environment-friendly Energy Research. Combi 2010 ; Vantana - Helsinki. 2010-10-06 - 2010-10-09.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2009) Med ansatte i sentrum. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge [Avis]. 2009-01-15.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2009) Nyttige erfaringer fra endringsprosesser. Aktuelle arbeidsmiljøutfordringer (HMS Årskonferansen 2009) . HMS-faglig forum; Haugesund. 2009-05-07.
 • Amundsen, Oscar. (2009) Ledelse sett nedenfra. Ledersamling Bjugn og Ørland kommune . Sintef teknologi og samfunn; Trondheim. 2009-04-28 - 2009-04-28.
 • Amundsen, Oscar. (2009) Lederutfordringer: Endring sett fra ansatteperspektivet. Styremøte NTL . NTL - Norsk tjenestemannslag; Trondheim. 2009-01-23.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) - Fjernt frå praksis. NTNU-forskarar kritiske til omstillingsidear i arbeidslivet. Klassekampen [Avis]. 2008-09-27.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) Advarer mot endringskynisme. Ukeavisen Ledelse [Avis]. 2008-09-12.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) Endringskynisme. Organisasjonsendringers møte med praksis. Regional konferanse 2008 for Parat region midt . Parat region midt; Trondheim. 2008-06-11 - 2008-06-11.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) Organisasjonsendring sett nedenfra. Seminar NAV Arbeidslivssenter . NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag; Trondheim. 2008-11-17 - 2008-11-17.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Endringskynisme og omstillingsprosesser. Overlegen, Tidskrift for Norsk overlegeforening [Avis]. 2008-10-06.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Intervju om endringskynisme / fagbokutgivelse. NRK P2 Dagsnytt Atten [Radio]. 2008-07-14.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Intervju om fagbokutgivelse. NRK Trøndelag [Radio]. 2008-07-16.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Narrative intervju som redskap i studiet av organisasjonskultur. NEON-konferansen 2008 . NEON / Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2008-11-25 - 2008-11-27.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Omstillinger sett nedenfra. Konsekvenser for ansatte og virksomheten. HMS-konferanse . El & IT forbundet; Rica hotell Gardemoen Oslo. 2008-10-20 - 2008-10-21.
 • Stenøien, Jorun M; Amundsen, Oscar. (2008) Spare-part human beings: Blurring the borders between deafness and hearing. SHOT@50:LookingBeyond, Annual Conference of the Society for the History of Technology 2008 . Society for the History of Technology (SHOT); Lisboa. 2008-10-11 - 2008-10-14.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond Øystein. (2007) Endringskynisme. NEON konferansen 2007 . NEON Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; Trondheim. 2007-11-20 - 2007-11-22.
 • Amundsen, Oscar. (2006) Læring og næring. Etikk, marked og kultur i trafikkopplæringen. Forskningsdagene 2006, Etikk i trafikken . HiNT, Avdeling for trafikklærerutdanning; Stjørdal. 2006-09-28.
 • Amundsen, Oscar. (2004) Intervju om tverrfaglig avhandling. NRK [Radio]. 2004-01-21.
 • Amundsen, Oscar. (2003) Kommunikasjon og endring i organisasjoner. Personalseminar for Vox . Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet; Oslo. 2003-09-15 - 2003-09-16.
 • Amundsen, Oscar. (2003) Organisasjonsendring og medvirkning. Rådsmøte i Næringslivets idefond for NTNU . Næringslivets idefond for NTNU; Norsk Hydro, Oslo. 2003-04-24 - 2003-04-24.