Background and activities

Contact: 004770161427 / 004790035606

Siviløkonom Norwegian School of Economics and Business (NHH)

Dr.oecon Norwegian School of Economics and Business (NHH)

CV/Research/Teaching etc:

Link Education, Media and Publications (CRISTIN)

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

2019

  • Solibakke, Per Bjarte. (2019) The Nordic/Baltic Spot Electric Power System Price: Nonlinear Error-Shock Analysis. Energy Journal.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

  • Solibakke, Per Bjarte. (2013) Kinesisk kullimport og norsk gassproduksjon/-eksport gir CO2-utslipp reduksjoner tilsvarende 7-8 norske komplette bilparker. Samfunnsøkonomen. vol. 127 (5).

2012

2011