Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

2019

  • Mjaavatn, Per Egil; Buseth, Lena Haller; Frostad, Per. (2019) Mest støtte til de faglig sterke? En studie av sammenhengen mellom opplevd lærerstøtte og prestasjonsnivå i ungdomsskole og videregående skole. Spesialpedagogikk. vol. 84 (1).

2018

2016

2015

2014

2013

  • Mjaavatn, Per Egil. (2013) Hva har barn lyst til å gjøre ute?. Barn. vol. 31 (1).

2011

2010

2008

2006

2005