Background and activities

Head of NTNU's "School Laboratory" (Resource Centre for  STEM Education) 

Main research area: Chemistry teaching. 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Persson, Rolf Jonas; Eggen, Per-Odd. (2017) Kvalitet i undervisningsvideoer. MOOC i høyere utdanning – historier om pedagogisk utviklingsarbeid.
  • Sachdeva, Shipra; Eggen, Per-Odd; Hoveid, Halvor. (2017) Culturally-inspired mathematics and science education. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10).
  • Bøe, Ulla-Britt; Eggen, Per-Odd. (2014) Sauebeite i granplantefelt : registrering av vekstvilkår og skader på gran. Natur og næring i samspill.
  • Eggen, Per-Odd. (2008) Eksamen i biologi. Biologididaktikk.

Report/dissertation

  • Rossing, Nils Kristian; Vaagland, Henriette; Eggen, Per-Odd; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde. (2017) Science Camp 2017. 2017. ISBN 978-82-7923-083-0.
  • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode. (2015) Naturfagene i norsk skole Anno 2015. 2015.
  • Rossing, Nils Kristian; Eggen, Per-Odd. (2012) Kolorimeter - Utvikling og utprøving. 2012.
  • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise. (2010) Current Chemistry. 2010. ISBN 978-82-471-2148-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (1).