Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Juul, Randi. (2019) Sosialpedagogiske teorier og barnevernets praksis. Barnevernspedagog : en grunnbok.
  • Mevik, Kate Eileen; Juul, Randi. (2019) Samtaler og samvær med barn og unge. Barnevernspedagog : en grunnbok.
  • Steinsholt, Kjetil; Juul, Randi. (2019) Dialog som taktfull og klok sosialpedagogisk praksis. Sosialpedagogiske perspektiver.
  • Juul, Randi. (2010) Barnevernsarbeiderens barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.

Report/dissertation

  • Juul, Randi. (2010) Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barna. 2010.