Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Vettenranta, Soilikki. (2017) Krig og katastrofer i media. De unges møte med brutale nyheter. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245020779.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2832-8.
 • Vettenranta, Soilikki. (2010) Mediegrafi. En metode for å forske på og undervise i globalisering. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 9788205400221.
 • Vettenranta, Soilikki. (2007) Mediedanning og mediepedagogikk - fra digital begeistring til kritisk dømmekraft. Gyldendal Akademisk. 2007. ISBN 978-82-05-37167-5.
 • Vettenranta, Soilikki. (2005) De unge og katastrofenyheter. Abstrakt forlag. 2005. ISBN 82-7935-157-4.
 • Vettenranta, Soilikki. (2005) En fenomenologisk reise inn i de unges livsverden i Postholm, May Britt: Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 82-15-00798-8.

Part of book/report

 • Vettenranta, Soilikki. (2018) En mediepedagog blir til - et livshistorisk perspektiv. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Vettenranta, Soilikki. (2012) Medias møte med katastrofenes unge ofre. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.
 • Vettenranta, Soilikki. (2012) Statlige sorgriter og kollektiv smerte. 22. juli: Forstå, forklare, forebygge.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Innledning: Mot en bærekraftig mediepedagogikk. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.
 • Vettenranta, Soilikki. (2010) Global Mediagraphy. A Teaching Method in Media Education. Media Literacy Education. Nordic Perspectives.
 • Vettenranta, Soilikki. (2008) Sosialisering i en digital og global medieverden. Oppvekst - Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø.
 • Vettenranta, Soilikki. (2007) Mot mediedysleksiens tidsalder?. Mediedanning og mediepedagogikk - fra digital begeistring til kritisk dømmekraft.
 • Vettenranta, Soilikki. (2005) En fenomenologisk reise inn i de unges livsverden. Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier.
 • Vettenranta, Soilikki. (2000) Mestring av miljøtrusler: Resepsjonstudie av fjernsynskatastrofer etter en miljøkatastrofe. Menneske, miljø og livskvalitet.
 • Vettenranta, Soilikki. (1999) Making Sense of Chernobyl Nine Years After: TV News Reception Study of the Environmental Disaster. In L. H. J. Goosens (Ed.), Risk analysis: facing the new millenium.
 • Vettenranta, Soilikki. (1998) Chernobyl News in the Retrospective Light of Heidegger's Existentials. Faglig mangfold - nyttig kunnskap.
 • Vettenranta, Soilikki. (1996) TV-nyheter om Tsjernobyl ni år etter - narrativer med metafysiske undertoner. Programmet tar form.
 • Vettenranta, Soilikki. (1995) Resepsjonsstudie av fjernsynsnyheter etter en miljøkatastrofe. Miljøbetinget livskvalitet.

Report/dissertation

 • Vettenranta, Soilikki. (2003) "Du blir sjokka sjøl om du er et heilt hav unna". En undersøkelse om de unge og katastrofenyheter. 2003. ISBN 82-7575-014-8. Pedagogiske rapporter (nr. 14).
 • Vettenranta, Soilikki. (2003) Improving Risk Communication. Focus on the Receiver's Perspective and the Role of the Media. 2003.
 • Vettenranta, Soilikki; Christensen, Terje red.; Stephens, Sharon red.. (2000) Radiation issues and the media. 2000. ISBN 82-7816-040-6. Children and radiation : selected topics raised at an international conference.
 • Vettenranta, Soilikki. (1998) Making Sense of Chernobyl Nine Years After: TV New Reception Study of the Environmental Disaster. 1998. ISBN 82-7861-093-2. Dr.polit. avhandling.

Others

 • Vettenranta, Soilikki. (2019) Fake news, troll factories and the lost truth. Countering online disinformation and digital journalism . Oslo Metropolitan University (OsloMet); Oslo. 2019-06-03 - 2019-06-05.
 • Vettenranta, Soilikki. (2019) Falske nyheter, trollfabrikker og den tapte sannheten. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi . Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab DKNVS; DKNVS Trondheim. 2019-02-11.
 • Vettenranta, Soilikki. (2018) Derfor oppleves fjellet Mannen som underholdning.(Om katastrofenyheter ifm. det rasfarlige fjellet Mannen.). NRK Møre og Romsdal [TV]. 2018-09-14.
 • Vettenranta, Soilikki. (2017) Barn og nyheter. Hvordan skal du hjelpe de med å forstå hendelser (Kilde: Gemini.no). https://twitter.com/Barneombudet [Internett]. 2017-02-27.
 • Vettenranta, Soilikki. (2017) Falske nyheter, trollfabrikker og den tapte sannheten. Studentersamfundet, Exenteraften . Studentersamfundet; Trondheim. 2017-10-31.
 • Vettenranta, Soilikki. (2017) Råd til de voksne om hvordan snakke med barn om krig- og katastrofenyheter. NRK P1 [Radio]. 2017-03-13.
 • Vettenranta, Soilikki. (2017) Slik snakker du med barna om krig og katastrofer. Gemini [Internett]. 2017-02-27.
 • Vettenranta, Soilikki. (2017) Snakk med barna om krig og katastrofer. forskning.no [Internett]. 2017-02-27.
 • Vettenranta, Soilikki. (2017) Talking to children about war and disasters. Gemini Research News [Internett]. 2017-05-16.
 • Vettenranta, Soilikki; Barland, Jens. (2017) TV var forbudt - det tente Soilikki Vettenranta. Medialab NTNU [Internett]. 2017-10-09.
 • Vettenranta, Soilikki. (2012) NRK/Kulturnytt (Sammenligning av mediedekning av finske skolemassakre og terrorangrepet på Utøya). NRK [Radio]. 2012-02-24.
 • Vettenranta, Soilikki. (2012) Ros til pressen for samarbeidet med Utøya-ungdom. Aftenposten [Avis]. 2012-02-23.
 • Vettenranta, Soilikki. (2011) Joukkosurmasta on raportoitu hienovaraisesti Norjassa. [Media har raportert hensynsfullt i Norge.] Nyhetsjournalist: Anu Puska. Radio Moreeni / Radionyheter [Radio]. 2011-08-26.
 • Vettenranta, Soilikki. (2011) Lapset ja Norjan kriisiuutisointi. [De unge og Norges krisenyheter]. Mediepedagogisk utviklingseminar . Tampere University, School of Communication, Media & Theatre; Tampere, Finland. 2011-08-22.
 • Vettenranta, Soilikki. (2011) Lauantaivieras. Norjan media ja kansallinen murhenäytelmä. Trondheimin yliopiston mediapedagogiikan professori Soilikki Vettenranta Anu Puskan vieraana. [Lørdagsgjest. Norges media og den nasjonale tragedien. Professor i mediepedagogikk fra Trondheims universitet som Anu Puskas gjest.]. Radio Moreeni, Finland [Radio]. 2011-09-03.
 • Vettenranta, Soilikki. (2011) Media antoi Norjan surra rauhassa. [Mediene lot Norge sørge i fred.]Journalist: Anni Vähälä. (Intervjuet ble kommentart i Facebook og påfulgt av omfattende blogging.). YLE, Tampere (YLE er Finlands rikskringkasting) [Radio]. 2011-08-28.
 • Vettenranta, Soilikki. (2011) Media ja Norjan joukkomurhat. [Media og Norges massemord]. Seminar for universitetetes professorer og doktorander . Tampere University, School of Communication, Media & Theatre; Tampere University. 2011-08-24.
 • Vettenranta, Soilikki. (2011) Tiistaivieras. Norjan media ja kansallinen murhenäytelmä. Trondheimin yliopiston mediapedagogiikan professori Soilikki Vettenranta Anun Puskan vieraana. [Tirsdagsgjest. Norges media og den nasjonale tragedien. Professor Soilikki Vettenranta som Anu Puskas gjest]. Radio Moreeni [Radio]. 2011-09-13.
 • Vettenranta, Soilikki. (2011) Tsjernobylulykken 1986 - Mediedekningen sett fra et forskerperspektiv. (Hvordan norske myndigheter og fagmiljøer reagerte etter Tsjernobylulykken 26. april 1986.) Lydopptakene og audiovisuelle opptak deponeres i Riksarkivet som historisk kildemateriale og publiseres i tidsskriftet Michael Quarterly 1/2011.). Aktørseminar om Tsjernobylulykken i Det norske Videnskaps Akademi . Det norske medicinske Selskab, Universitetet i Oslo m.fl.; Oslo, Det norske Videnskaps Akademi. 2011-01-10 - 2011-01-10.
 • Ask, Peter; Moe, Kari Anne; Vettenranta, Soilikki. (2005) "Deadline" (Digital undervisningsfilm om katastrofenyheter.) Soilikki Vettenranta intervjuet som sakkyndig. Høgskolen i Volda, Volda. 2005.
 • Vettenranta, Soilikki. (2005) Katastrofiuutisten journalistinen dramaturgia. [Den journalistiske dramaturgien i katastrofenyhetene.]. Forelesningsserie "Journalist og krise" . Tampere University, Dept. of Journalism and Communication; Tampere. 2005-10-04.
 • Vettenranta, Soilikki. (2005) Kriisi- ja katastrofiviestintä tsunamin aikaan. [Krise- og katastrofekommunikasjon i tsunamiens tid.]. Forelesningsserie "Journalist og krise" . Tampere University, Dept. of Journalism and Communication; Tampere. 2005-09-20.
 • Vettenranta, Soilikki. (2005) Lapset, nuoret ja katastrofiuutiset. [Barn, unge og katastrofenyheter.]. Forelesningsserie "Journalist og krise" . Tampere University, Dept. of Journalism and Communication; Tampere. 2005-10-11.
 • Vettenranta, Soilikki. (2005) Toimittajien, viranomaisten ja asiantuntijoiden väliset konfliktit katastrofitilanteessa. [Konflikter mellom journalister, myndigheter og sakkyndige i en katastrofesituasjon.]. Forelesningsserie "Journalist og krise" . Tampere University, Dept. of Journalism and Communication; Tampere. 2005-09-27.
 • Vettenranta, Soilikki. (2000) Media Coverage of Environmental Disasters. The University of Western Sydney - studieprogram . School og Communication and Media; The University of Western Sydney. 2000-08-15.
 • Vettenranta, Soilikki. (2000) Risk Communication in Late Modernity. The University of Sydney - studieprogram . School of Communication and Media; The University of Western Sydney. 2000-10-12.