Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Imsen, Steinar. (2016) Da reformasjonen kom til Norge. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 978-82-02-52284-1.
 • Imsen, Steinar. (2015) Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450. Det Norske Samlaget. 2015. ISBN 978-82-521-8702-1.
 • Imsen, Steinar. (2014) Region - provins - rike: utvalgte artikler om samvirke og konflikt. 2014. ISBN 9788277652054.
 • Imsen, Steinar. (2014) Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0414-7.
 • Imsen, Steinar. (2013) Legislation and State Formation. Norway and its neighbours in the Middle Ages. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0316-4.
 • Imsen, Steinar. (2012) "Ecclesia Nidrosiensis" and "Noregs veldi". The role of the Church in the making of Norwegian domination in the Norse World. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0175-7.
 • Imsen, Steinar. (2011) Senmedeltiden. Europas historia 1300-1550. Dialogos Förlag. 2011. ISBN 9175042320.
 • Imsen, Steinar. (2011) Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2563-1. Trondheim studies in history (-).
 • Imsen, Steinar. (2010) The Norwegian Domination and the Norse World c. 1100 – c. 1400. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2563-1.
 • Imsen, Steinar. (2005) Grenser og grannelag i Nordens historie. Cappelen Damm Akademisk. 2005. ISBN 82-02-24828-0.
 • Imsen, Steinar. (2003) Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537. Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Tapir Akademisk Forlag. 2003.
 • Imsen, Steinar. (2002) Noregs nedgang. Det Norske Samlaget. 2002. ISBN 82-521-5938-9. Utsyn&innsikt.
 • Imsen, Steinar. (2000) Europa 1300-1550. Universitetsforlaget. 2000.
 • Imsen, Steinar. (2000) Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn. 2000. ISBN 82-548-0067-7.
 • Imsen, Steinar; Winge, Harald. (1999) Norsk Historisk Leksikon, 3. utgave. Cappelen Damm Akademisk. 1999. ISBN 82-456-0552-2.

Part of book/report

 • Imsen, Steinar. (2012) The Country of Orkney and the Complaints against David Menzies. New Orkney Antiquarian Journal, vol 6 (2012).
 • Imsen, Steinar. (2009) The Scottish-Norwegian Border in the Middle Ages. Scandinavian Scotland. Twenty Years After.
 • Imsen, Steinar. (2007) The Union of Calmar - Nordic Great Power or Northern German Outpost. Politics and Reformations.
 • Imsen, Steinar. (2004) Den politiske situasjonen i 1536. Hvilken politisk makt hadde Olav Engelbrektsson?. Nytt søkelys på Olav Engelbrektsson. Skrifter, 2004 nr. 2.
 • Imsen, Steinar. (2002) Late Medieval Scandinavian Queenship. Queens and Queenship in Medieval Europe.
 • Imsen, Steinar. (2000) King Magnus and his Liegmen's "Hirdskrå": A Portrait of the Norwegian Nobility in the 1270s. Nobles and Nobility in Medieval Europe. Concepts, Origins, Transformations.
 • Imsen, Steinar. (1997) Det gamle tinget - og det nye. Rett og historie : festskrift til Gudmund Sandvik.
 • Imsen, Steinar; Vogler, Günter. (1997) Communal autonomy and peasant resistance in Northern and Central Europe. Resistance, representation, and community.

Others

 • Imsen, Steinar. (2003) Det norske grenselandskapet Jemtland. Gränser, intergration, och identitet i det tidlig moderna Norden. . [Mangler data]; Lund, Sverige. 2003-03-01.
 • Imsen, Steinar. (1996) Oslofjordområdet som sosialt og politisk stormsentrum under Erik av Pommern. 1125-årsjubileet for Tønsberg . [Mangler data]; [Mangler data].