Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Gundrosen, Stine. (2019) Communication in Action Talk-work relationship in knowledge-driven emergency team activities. 2019. ISBN 978-82-326-3759-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (78).
  • Thomassen, Gøril; Gundrosen, Stine; Aadahl, Petter; Wisborg, Torben. (2019) Communication in Action. Talk-work relationship in knowledge-driven emergency team activities. 2019.
  • Gundrosen, Stine; Solligård, Erik. (2009) Medisinsk Fullskala Simulering som Undervisningsmetode for Sykepleiere som Håndterer Kritisk Syke Pasienter - En Randomisert Kontrollert Studie. Tapir Akademisk Forlag. 2009.