Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Report/dissertation

  • Ellingsve, Eli Johanne; Saksvik, Sunniva. (2009) Trønderord for trøndermat. Språk som diskursivt element i en opplevelsesnæring. 2009. ISBN 978-82-303-1276-6.
  • Saksvik, Sunniva. (2007) Bakerovner : på oppdrag av interregprosjektet "Søke gammelt - skape nytt". 2007. ISBN 9788278771624.