Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Vågen, Sølvi Røsvik. (2014) Systematisk etisk refleksjon i virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten i Ålesund kommune, - opplæring av ressurspersoner og etablering av refleksjonsgrupper. 2014. ISBN 978-82-92-18649-7.
  • Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines. (2013) Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. 2013. ISBN 978-82-92186-42-8. Rapport HiÅ (01).
  • Vågen, Sølvi Røsvik. (2008) "Sånn sett så rydder vi i eget hus, men vi gjør det veldig stille", - om avvikshåndtering og ytringskultur. 2008.