Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Bjørberg, Svein; Gissinger, Håkon Kvåle. (2011) Bygningsvedlikehold - bedre planlegging en nøkkel til bedre vedlikehold. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927543. Temahefte (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst) (4).

Part of book/report

 • Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka; Larssen, Anne Kathrine; Boge, Knut. (2016) How FM may contribute to happiness - The Oscar approach. Proceedings of CFM’s second nordic conference: Facilities Management Research and Practice. Does FM contribute to happiness in the Nordic Countries.
 • Ravik, Kristin Mo; Haddadi, Amin; Bjørberg, Svein; Foss, Margrethe; Lohne, Jardar. (2016) Characteristics That Enhance Value for Users of Offices—Focus on Buildings and Stakeholders. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Bjørberg, Svein. (2009) Public Buildings - From Decay to Model of Excellence. Maintenance Management Conference - Fourth International Conference on Maintenance and Facility Management.
 • Bjørberg, Svein. (2007) Life Cycle Cost (LCC) in Norway Experience and State of Art. Proceedings - Maintenance Management 2007 - Third International Conference on Maintenance and Facility Management.

Report/dissertation

 • Almås, Anders-Johan; Simonsen, Ingeborg; Berg, Torer F.; Dokka, Tor Helge; Solbraa, Anne; Jensen, preben; Eriksen, Gunnar; Spjudvik, Per; Øyen, Biørn; Palm, Linn Therese; Listerud, Christian; Bjørberg, Svein. (2012) Kostnadsoptimalitet. Energiregler i TEK. På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet. 2012.
 • Bjørberg, Svein. (2008) Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde. 2008.
 • Mørk, Max Ingar; Bjørberg, Svein; Sæbøe, Olav Egil; Weisæth, O.. (2008) Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring (Facilities Management). 2008.
 • Haugen, Tore I; Valen, Marit Støre; Blakstad, Siri Hunnes; Bjørberg, Svein; Arge, Kirsten. (2007) Utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv Forskning- og utviklingsprogram Kommunaleiendomsforvaltning 2008-2012. 2007. ISBN 82-7551-037-6.
 • Rønning, Anne Ragnhild; Nereng, Guro; Vold, Mie; Bjørberg, Svein; Larsen, Niels. (2007) OR.07.07 JOMAR- A Modell for Accounting the Environmental Loads from Building Constructions. 2007. ISBN 978-82-7520-572-6.
 • Rønning, Anne Ragnhild; Vold, Mie; Bjørberg, Svein. (2006) OR.08.06 Kartlegging av utviklingstrekk innen byggsektoren. 2006. ISBN 978-82-7520-559-7.