Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Carstens, Svein. (2017) Transforming the transformed. International Journal of Heritage Architecture. vol. 1 (2).
 • Carstens, Svein. (2016) Hochbunker: Et bidrag til utforskningen av de bevarte restene av Marinewerft Drontheim. Trondhjemske Samlinger. vol. 133.
 • Carstens, Svein. (2014) Humoralpatologisk medisin. Michael quarterly : publication series of the Norwegian Medical Society. vol. 11 (1).
 • Carstens, Svein. (2003) Marius Bøckmann, en ultrakonservativ sosialmedisinsk pioner. Trondhjemske Samlinger.
 • Carstens, Svein; Westin, Steinar. (2001) Sykehuset som fikk navn uten at noen hadde bestemt det. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Carstens, Svein. (1995) Fengselsbyen Trondheim. Trondhjemske Samlinger.
 • Carstens, Svein. (1992) Ivar Lykke okkupasjon og riksrådsforhandlinger. Trondhjemske Samlinger.
 • Carstens, Svein. (1990) Om vognmenn som ble drosje og lastebileiere. Trondhjemske Samlinger.

Books

 • Carstens, Svein; Press, Maria. (2009) I en perle av stålbetong. 2009. ISBN 978-82-303-1218-6.
 • Carstens, Svein; Bjørkvik, Eilert. (1995) Jeg fant, jeg fant. 1995. ISBN 82-90802-07-2.
 • Carstens, Svein. (1993) Med fortida som fremtidsvisjon. Trondheim renholdsverk 1918 - 1993. 1993. ISBN 82-992966-0-9.
 • Carstens, Svein. (1992) Fra kjøpmannsdisk til kongens bord. En biografi om tidligere Statsminister Ivar Lykke. 1992. ISBN 82-7164-030-5.
 • Carstens, Svein. (1988) Transport gjennom 100 år. Trondhjem Vognmand og leievogneierforening 1888-1988. 1988. ISBN 82-7083-153-0.

Part of book/report

 • Carstens, Svein. (2014) Medisinsk kunnskap og byborgernes helse. Trondheim, 1814.
 • Carstens, Svein. (2012) Dora I: from submarine pen to cultural bunker. Defence sites : Heritages and future.
 • Carstens, Svein. (2012) Rammevilkår og drivere i helsebyggeriet. Rom for helse - hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie / Landsverneplan for helsesektoren.
 • Carstens, Svein. (2012) Rammevilkår og drivere i helsebyggeriet - Elektronisk versjon. Rom for helse - hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie / Landsverneplan for helsesektoren.
 • Carstens, Svein. (2006) Hvem var pasientene på 1800-tallets lokalsykehus i Trondheim?. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Carstens, Svein. (2004) Abraham Berge. Norsk biografisk leksikon.
 • Carstens, Svein. (2004) Halvard Grude Forfang. Norsk biografisk leksikon.