Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Carstens, Svein. (2018) Fortidens visjoner – fremtidens løsninger. Trondheim Renholdsverk 100 år. Museumsforlaget AS. 2018. ISBN 9788283050509.
 • Carstens, Svein. (2018) Jubileumsskrift for Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse 1818-2018. 2018. ISBN 978-82-303-3893-3.
 • Carstens, Svein; Press, Maria. (2009) I en perle av stålbetong. 2009. ISBN 978-82-303-1218-6.
 • Carstens, Svein; Bjørkvik, Eilert. (1995) Jeg fant, jeg fant. 1995. ISBN 82-90802-07-2.
 • Carstens, Svein. (1993) Med fortida som fremtidsvisjon. Trondheim renholdsverk 1918 - 1993. 1993. ISBN 82-992966-0-9.
 • Carstens, Svein. (1992) Fra kjøpmannsdisk til kongens bord. En biografi om tidligere Statsminister Ivar Lykke. 1992. ISBN 82-7164-030-5.
 • Carstens, Svein. (1988) Transport gjennom 100 år. Trondhjem Vognmand og leievogneierforening 1888-1988. 1988. ISBN 82-7083-153-0.

Part of book/report

 • Carstens, Svein. (2014) Medisinsk kunnskap og byborgernes helse. Trondheim, 1814.
 • Carstens, Svein. (2012) Dora I: from submarine pen to cultural bunker. Defence sites : Heritages and future.
 • Carstens, Svein. (2012) Rammevilkår og drivere i helsebyggeriet. Rom for helse - hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie / Landsverneplan for helsesektoren.
 • Carstens, Svein. (2012) Rammevilkår og drivere i helsebyggeriet - Elektronisk versjon. Rom for helse - hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie / Landsverneplan for helsesektoren.