Background and activities

Arbeidsområde:  Bestillerenheten. Bestillinger / innkjøp.  Hovedansvar: IKOM. Utfakturering av tjenester ved kjernefasilitetene.