Background and activities

Job

Researcher in the project LIA (Language INfrastructure made Accessible. Member of editorial staff on "Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB)

Academic interests

Lexicography

Dialectology

Slang

Swearing/abusive terms

 

Blog:

https://ordoguttrykk.wordpress.com/about/

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Jenstad, Tor Erik. (2019) Norsk banneordbok - ei omfattande samling med eit noko vidt banneomgrep. Melding av Ruth Fjeld: Norsk banneordbok. LexicoNordica.
 • Jenstad, Tor Erik. (2017) Frå Bloksberg til Blåmyra - leksikografi i grenseland mellom proprium og appellativ. LexicoNordica. vol. 24.
 • Jenstad, Tor Erik. (2017) Musikk er penaste spelet. Sagt på folkemunne om musikk og musikkinstrument. Jul på Nordmøre.
 • Jenstad, Tor Erik. (2013) Frå ryphøa til shit creek. Ordspel på stadnamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.
 • Jenstad, Tor Erik; Nilstun, Carina Priska B. (2009) Tone Tryti: Norsk slangordbok. LexicoNordica.
 • Jenstad, Tor Erik. (2008) Norsk ordbok - Noregs største vitskaplege ordboksverk. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok.

Books

 • Jenstad, Tor Erik. (2018) Fysekjerringer og glupstuter. Norges morsomste dialektuttrykk. 2018. ISBN 978-82-489-2231-5.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold; Stemshaug, Ola. (2017) Fosenmåla. Museumsforlaget AS. 2017. ISBN 978 8283050547.
 • Jenstad, Tor Erik. (2017) Snedig å koinn trønderslæng. Embla Forlag. 2017. ISBN 978-82-8382-002-7.
 • Jenstad, Tor Erik. (2015) Såson e trøndern. 2015. ISBN 9788292577882.
 • Jenstad, Tor Erik. (2012) Din hånstaur! Saftige trønderske skjellsord. 2012. ISBN 978-82-92577-68-4.
 • Jenstad, Tor Erik; Vikør, Lars Sigurdsson. (2011) Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251926874. Skrifter (1).
 • Jenstad, Tor Erik. (2010) Snedig å koinn trøndersk. 2010. ISBN 9788292577523.
 • Jenstad, Tor Erik. (2008) Vaddesålekt, din jehuk. 2008. ISBN 978-82-92577-35-6.
 • Jenstad, Tor Erik. (2007) Ka sa du?. 2007. ISBN 978-82-92577-26-4.
 • Jenstad, Tor Erik. (2007) Sunndalsord. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 82-519-2150-3.
 • Jenstad, Tor Erik. (2003) Norge rundt med ord. 2003. ISBN 82-91871-15-9.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd; Worren, Dagfinn; Bø, Reidar; Jenstad, Tor Erik; Vik, Gudrun Dahler. (2002) Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje. Det Norske Samlaget. 2002. ISBN 82-521-6150-2.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. (2001) Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget. 2001. ISBN 82-521-5797-1. Norsk Ordbok (4).
 • Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik. (2001) Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, bolken guff-gwh. Det Norske Samlaget. 2001. ISBN 82-521-5797-1.