Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Amundsen, Stein; Andersen, Torbjørn Herlof; Holte, Jan Stensland. (2015) Veivalg 2015: Årbok for veiledernettverket i Innlandet. 2015. ISBN 9788299993906.
  • Andersen, Torbjørn Herlof. (2012) Sårbar og sterk: menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Abstrakt forlag. 2012. ISBN 978-827935-338-6.
  • Hov, Reidun; Andersen, Torbjørn Herlof; Krüger, Åshild Frida. (2012) Veivalg. Årbok for Veiledernettverket Innlandet. 2012. ISBN 978 82 99889308.
  • Andersen, Torbjørn Herlof. (2001) Tause menn : seksuelle overgrep mot gutter i kristne miljøer. 2001. ISBN 8254308829.

Part of book/report

  • Andersen, Torbjørn Herlof. (2013) Å være gutt utsatt for seksuelle overgrep. Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge.
  • Andersen, Torbjørn Herlof. (2002) Det er bare slik det er : menn, makt og overgrep i lys av symbolsk vold. I dannelsens tegn : profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker.
  • Andersen, Torbjørn Herlof. (2001) Seksuelle overgrep mot gutter. Psykososialt perspektiv på lidelse. Dokumentasjon fra forskningskonferanse innen UNISKA nettverket.

Report/dissertation