Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Vurdering av skriving. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245017243.

Part of book/report

  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Innledning. Vurdering av skriving.
  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Modellering - læreren som aktiv veileder i elevenes skriveprosesser. Vurdering av skriving.

Others

  • Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe. (2019) Lærerspesialisten som positiv bidragsyter i skolebasert kompetanseutvikling. Forskningskonferanse om Literacy I opplæringa" . NolES-nettverket og Videncenteret for Læsning; Schæffergården, Gentofte. 2019-03-11 - 2019-03-13.
  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude. (2017) På vei til å bli profet i eget land. Hvordan kan videreutdanning styrke lærere i å fylle rollen som lærerspesialist?. SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving . Lesesenteret og Skrivesenteret; Trondheim. 2017-05-09 - 2017-05-11.