Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude. (2017) Videreutdanning til lærerspesialist. Om å bli profet i eget land. Bedre Skole.

Part of book/report

  • Lorentzen, Vibeke. (2014) Skjermopptak - et vindu inn i elevens skriveprosess: "Hvis æ bruke tankekart eller nå sånt <...> - da hekse æ mæ sjøl". Vurdering av skriving.
  • Lorentzen, Vibeke; Lønnum, Marthe. (2014) Linjerespons - veiledning før punktum er satt. Vurdering av skriving.