Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude. (2017) Videreutdanning til lærerspesialist. Om å bli profet i eget land. Bedre Skole.

Part of book/report

  • Lorentzen, Vibeke. (2014) Skjermopptak - et vindu inn i elevens skriveprosess: "Hvis æ bruke tankekart eller nå sånt <...> - da hekse æ mæ sjøl". Vurdering av skriving.
  • Lorentzen, Vibeke; Lønnum, Marthe. (2014) Linjerespons - veiledning før punktum er satt. Vurdering av skriving.

Others

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude. (2017) På vei til å bli profet i eget land. Hvordan kan videreutdanning styrke lærere i å fylle rollen som lærerspesialist?. SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving . Lesesenteret og Skrivesenteret; Trondheim. 2017-05-09 - 2017-05-11.