Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

 • Findal, Wenche. (2007) Funksjonalismens boliger. Form, funksjon, komfort. Pax Forlag. 2007. ISBN 978-82-530-2983-2.
 • Findal, Wenche. (2004) Mindretallets mangfold. Kvinner i norsk arkitekturhistorie. Abstrakt forlag. 2004. ISBN 82-7935-070-5.

Part of book/report

 • Findal, Wenche. (2011) "Would they call me a Diva if I were a Guy?" Arkitekten Zaha Hadid. Inscenesettelse av en situasjon. Kvinners blikk på kunst. Festskrift til Anne Wichstrøm på 70-årsdagen.
 • Findal, Wenche. (2004) Norsk Biografisk leksikon, bind 8. Norsk biografisk leksikon.
 • Findal, Wenche. (2003) Mjelva, Håkon. Norsk Biografisk leksikon.
 • Findal, Wenche. (2003) Moen, Leif Olav. Norsk Biografisk leksikon.
 • Findal, Wenche. (2003) Platou, Frithjof Stoud. Norsk Biografisk leksikon.
 • Findal, Wenche. (2003) Rinnan, Frode. Norsk Biografisk leksikon.
 • Findal, Wenche. (2002) Heiberg, Bernt. Norsk Biografisk Leksikon.
 • Findal, Wenche. (2002) Kvinners arkitektur - arkitektoniske heterotopier. Gressgård, Randi og Meyer, Siri (red): Fanden går i kloster. Elleve tekster om det andre.
 • Findal, Wenche. (2002) Kvinners arkitektur: Det kjønnede rom som estetisk kategori. Kvinneforskning.
 • Findal, Wenche. (2002) Machines for Dreaming: The buildings of Nordic Bathing Resorts in the 30s. Postiglione, Gennaro and Henchel, Mareike (ed): nineteen thirties nordic architecture.