Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Waagen, Wenche. (2016) Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne. The different types of knowledge included in the professional practice of instrumental teachers in the School of arts. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok.

Books

 • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 9788202696979. MusPed:Research (2).
 • Waagen, Wenche. (2012) Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim. 2012. ISBN 978-82-998679-6-2.
 • Waagen, Wenche. (2011) KULTURSKOLE - profesjon og bærekraft. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 978-82-05-40342-0.
 • Waagen, Wenche; Pettersen, Trond Arne; Yttredal, Tor. (2000) Musikkformidling. 2000. ISBN 82-05-26660-3.
 • Waagen, Wenche; Bakka, Egil; Gravesen, Finn; Høgset, Carl; Nedberg, Nina; Rygg, Maja Lise Rønneberg; Dahl, Tor Edvin. (1994) Musikk dans drama:Grunnkurs. 1994. ISBN 82-05-22101-4.

Part of book/report

 • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research.
 • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) The Discursive Terms of Music/Teacher Education at Four Higher Educational Institutions. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research.
 • Waagen, Wenche. (2015) Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Waagen, Wenche. (2013) Kunstfaglige læringsprosesser. Barn, kunst og kultur.

Report/dissertation

 • Waagen, Wenche. (2016) Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning. 2016.
 • Waagen, Wenche. (2007) Handlingsplan for kultur. 2007.
 • Waagen, Wenche. (2006) Læreplan i felles og valgfrie programfag i utdanningsprogram for Musikk, Dans, Drama. Kunnskapsløftet. 2006.
 • Waagen, Wenche. (2003) På vei til mangfold. 2003.
 • Waagen, Wenche. (2002) Estetikk som kulturell nistepakke?. 2002. ISBN 82-7923-020-3. PPU serien (Nr. 15).
 • Waagen, Wenche. (1996) Kompendium "Problembasert læring" : en læringsmodell der prinsipper, oppgavetyper, organisering og vurderingsformer blir belyst. 1996.